Populaire berichten

zondag 24 maart 2019

Mystiek en maatschappelijke betrokkenheid?

Het thema van dit symposium is 'mystiek en maatschappij'. De werktitel was, toen ik achter laptop kroop om dit te schrijven: mystiek en maatschappelijke betrokkenheid.

Van deze workshop is die 'mystiek en maatschappelijke betrokkenheid met een vraagteken'. Waarom dat vraagteken, zult u zich afvragen. Dat is omdat dit een workshop is over Advaita Vedanta. In de Advaita neem je niets aan maar onderzoek je zelf. En dan is de koppeling tussen mystiek en maatschappelijke betrokkenheid niet vanzelfsprekend. Hier ga ik uitgebreid op in. Maar eerst, wat is Advaita Vedanta?

Ik volg hier de definiëring van Douwe Tiemersma.

'Het Sanskrietwoord advaita betekent 'de afwezigheid van tweeheid', 'non- dualiteit' (a-dvaita). Mensen kunnen zich gaan realiseren dat de hoogste werkelijkheid van het eigen zelf-zijn en die van wereld en kosmos identiek zijn.

In mijn eigen woorden. Er is geen verschil tussen jou en de ander. Wat jij ziet en ervaart ben jezelf. Alles is als een spiegel. Omdat we dat vaak niet zien zitten we geïsoleerd in onszelf, maken een verhaal over hoe de wereld er uit ziet, hoe de ander is. Maar die verhalen zijn slechts verhalen en nooit waar en altijd verschillend van de verhalen van je vrouw, man, kind, vriend of vriendin. Laat staan van iemand van een ander geloof of cultuur. Die verschillen zijn schijn maar worden als werkelijk ervaren.

Er was eens een leerling die bij een oude monnik op bezoek ging. 'Ik wil graag van u leren’, zei de jongeman tegen de monnik. De meester keek de monnik  scherp aan, schudde toen zijn hoofd en pakte een kopje dat hij vulde met thee uit een ketel, die aan het vuur hing. Hij stopte niet bij de rand, maar bleef doorschenken, totdat het kopje overliep. 'Wat doet u nu’, vroeg je jongen verbaasd. 'Als je kopje vol met thee zit, kan er geen nieuwe thee meer in’, antwoorden de wijze monnik. 'Zo is het ook met de mens. Als je hoofd vol opvattingen en gedachten zit, kunnen er geen nieuwe meer bij. Maak eerst je kopje met bestaande denkbeelden en opvattingen leeg en kom dan bij me terug.’

Douwe gaat verder …

'In de hoogste werkelijkheid zijn anderen en de wereld aanwezig in een sfeer zonder scheidingen. Om deze onuitsprekelijke sfeer aan te duiden heeft het woord advaita de voorkeur boven het woord eenheid, dat op iets zou kunnen duiden dat aan te wijzen valt en tegenover 'veelheid' staat. Verscheidenheid betekent geen gescheidenheid: ze gaat samen met non-dualiteit.

In de ervaring is dat wat je ervaart niet verschillend van jezelf die ervaart. Ervaring is ook zelfervaring. In de non-dualiteit ervan ben je zuiver zijn-bewust-zijn-geluk dat samenvalt met alles in het Onuitsprekelijke.'

Einde Douwe.

Dit is de kern. Dit is als je het zo hoort heel abstract. Maar concreet is hier: er is geen ander. Hier komen we de eerste keer op de maatschappelijke betrokkenheid. Binnen de Advaita is er geen georganiseerde betrokkenheid. Bij georganiseerde betrokkenheid kunnen veel zaken mis gaan. Nee, binnen de advaita is er sprake van een spontane betrokkenheid. Omdat er op momenten geen sprake meer is van de ander. Jij bent de ander bij het wegvallen van je Ik. Er is alleen nog zijn wat alles insluit, de ander en jezelf en de wereld. Komt er iets op je pad, dan help je niet met een doel, vanuit een moreel voorschrift, omdat je positief karma krijgt, uit mededogen, nee, je handelt omdat het verschil tussen jou en je medemensen, of de zwerfkat wegvalt, je valt samen met het totaal. Er is totaliteit, er is alles. Vrij vertaalt kunnen we dit ook Liefde noemen. De maatschappelijke betrokkenheid komt dus voort uit een weg naar binnen. De weg van het wegvallen van het gespannen ego wat uit is op eigen belang.

Zolang het ego nog dominant is kan hulp die gegeven wordt ontaarden in machtsmisbruik, zelfverrijking, verkrachting, subtiele dingen terugwillen voor onze hulp, scheve verhoudingen, frustratie (ik heb zoveel voor hem gedaan en nooit ….).

In veel religies is de maatschappelijke betrokkenheid opgelegd en werkt zo. Het dwingt parochianen te helpen. Het maakt de geholpenen afhankelijk van de religieuze organisaties. Nu is dit misschien nog wel zichtbaar voor veel mensen, maar als het subtieler wordt is het lastiger.

Echte hulp kan pas goed doen als er geen persoonlijke of organisatorische betrokkenheid meer bijzit. Anders maakt het zowel de geholpene als de helper slachtoffer.

Iedereen in Nederland wil rechtvaardigheid. Natuurlijk. Maar als we daar wat voor moeten inleveren komt dat anders te liggen. Geld inleveren kan wel maar dan moeten we wel als sponsor genoemd worden, of we voelen ons beter en ons ego wordt versterkt.

Structureel zaken in de wereld veranderen heeft dan ook de voorkeur. En hoe doe je dat? Door te kijken hoe het zit met jezelf. Wie ben ik? Hoe zit het met mij en mijn eigen neigingen? Een aantal mensen binnen de Advaita Vedanta hoopt misschien stilletjes dat door mensen te veranderen ze wel effectief de wereld veranderen al zullen ze nooit een doel stellen.

Een doel stellen zou betekenen dat er een concrete weg is. En binnen de Advaita is er geen concrete weg naar Liefde en Geluk toe. Omdat je het al bent maar door de sluiers van het ego niet ziet hoe mooi jezelf bent. Wat is het kenmerk van gelukkige mensen?

Osho zei ooit dat luie mensen geen gevaar zijn voor de wereld. Dat waren in zijn ogen de ijverige mensen, vooral de idealisten, vooral de mensen die de wereld willen veranderen. En dat is juist. Krishnamurti zei vaak dat elke oplossing van een probleem vele nieuwe problemen schept. Kortom, de weg naar binnen, naar jezelf is de weg zonder gevaarlijke bijwerkingen.

Bij hulp van alle religieuze organisaties moeten de bijwerkingen op de bijsluiter, van de Advaita niet.

Toen ik een keer bij een bijeenkomst van Mooji was, een van de grote leraren van deze tijd, vroeg hij ons, net als onze schoenen ook onze geest buiten te laten. Hij vroeg ons rustig te gaan zitten, stil te zijn en vooral te luisteren. Niet om alles te begrijpen met ons verstand, maar gewoon te luisteren en te kijken. Rustig te ontspannen. Hij zei: ‘Laat de geest naast de schoenen staan (je moet daar altijd je schoenen uitdoen en in een kastje zetten). Er is toch niemand die uw geest wil hebben dus voor diefstal van uw geest hoeft u niet bang te zijn. De diefstal van uw schoenen is voor anderen interessanter’.

Zo vraag ik u nu dus ook uw geest buiten te laten en te luisteren en te ontspannen. Kunnen we dat? Luisteren en ontspannen is één van de weinige dingen die u kunt doen. Als uw ego, in feite een spanning, een kramp, diep ontspant, kan die wegvallen. Dan blijft de Openheid over.

Advaita Vedanta valt onder de noemer non-dualisme. De mystiek is zeker belangrijk. Zo meteen een aantal gedichten van Ivo Wantola en een inleiding over ons bewustzijn, luisteren en mindstillness van Anthonie Hagen. Maar non-dualisme, het is ook een visie.

Douwe zegt hierover:

‘Als visie is het non-dualisme een mens- en wereldbeschouwing. Daarin worden de grenzen en scheidingen - tussen mij en de ander, lichaam en geest, de micro- en macrokosmos, subject en object, mens en God - gezien als aangeleerd en betrekkelijk. Deze non-dualistische visie is filosofisch uitgewerkt in de Advaita Vedânta, de Indiase stroming die uitgaat van de Upanishaden van de 8e-6e eeuw v.Chr. Ook in andere tradities, zoals het boeddhisme, het daoïsme, de joodse en christelijke mystiek en het soefisme is de non-dualistische visie aanwezig als hoogste waarheid’.

Tot zover Douwe Tiemersma.

Goed, wat betekent de Advaita in het dagelijkse leven, de mystiek en de maatschappelijke betrokkenheid?

In het gewone leven is het maken van scheidingen de oorzaak van veel onenigheid. Ruzie, discriminiatie, rascisme, anti-semitisme komt allemaal voort uit het onderscheid maken tussen mijn groep en jouw groep, onderscheid maken tussen jou en mij. Het ene mens komt heel makkelijk tegenover het andere te staan. Zeker als politici voor eigen gewin scheidingen willen bevorderen. Al zullen ze dat zelf eerder profilering noemen. Ze willen onderscheidend zijn. Een duidelijk profiel hebben. Dit klinkt alleraardigst maar is de oorzaak van veel conflicten. Het zorgt voor weinig maatschappelijke betrokkenheid. In tegendeel kunnen we wel zeggen. Wellicht kan het wel een betrokkenheid in eigen kring veroorzaken trouwens, alleen niet daarbuiten. De oplossing van problemen en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid ligt eerder  in een totale relativering van de scheidingen. Het ligt in het ervaren van een groter geheel, in ervaren van het totaal. In ervaren van alles zijn. Het ook die ander zijn.

Het komen tot de Essentie van alles, waar de Advaita voor staat, wat in feite Goedheid is, wat in feite Liefde is, is het belangrijkste van wat er is. Niet als persoonlijke liefde of goedheid maar als de bron van alles, van wat het Leven is. Uit die onpersoonlijke Goedheid en Liefde komt die echte betrokkenheid voort. En als dat plaatsvindt binnen onze maatschappij noemen we dat maatschappelijke betrokkenheid. Maar in feite gaat deze betrokkenheid nog veel dieper.

PS Voor mensen die slecht kunnen lezen hier de oorspronkelijke versie die ik opname om te kijken of het een beetje klopte qua lengte en tempo. Hij wijkt iets af van de nieuwe versie.


Inleiding workshop om te luisteren.

Als toegift een paar foto's van ons symposium.

Het symposium had naast de sprekers op de foto ook nog 8 workshops en bijna 200 bezoekers. 

donderdag 21 maart 2019

Het geheim van Jeff Foster

Het nieuwste boek van Jeff Foster,  'Liefde is het leven omarmen', uitgeverij Samsara, 2019. 

HET GEHEIM p. 258,259:


Wat een wonder om nu in leven te zijn, op deze nieuwe dag ... Wat een onbeschrijflijke vreugde om te ontbijten. Naar de wc te gaan. Te douchen. Je aan te kleden. Naar buiten te gaan om een frisse neus te halen. Om pijn en plezier te ondervinden, geluk en verdriet, ook al is het allemaal maar een spel van het bewustzijn, ook al speelt alles zich voor niemand af .....

Om te leven, al is het leven niet te scheiden van de dood. Om je te bewegen in deze beeldschone, broze wereld van vergankelijkheid, om jezelf telkens weer op duizend verschillende plekken tegen te komen, om te genieten van alles wat het leven te bieden heeft, al weet je dat je uiteindelijk zult sterven; ook al wordt dit lichaam misschien door kanker geteisterd, al geeft je hart het misschien op, of worden je ledematen onherkenbaar verbrijzeld in een auto-ongeluk ....

Om anderen lief te hebben met heel je hart, zielsveel en alles wat je in huis hebt, om ze onvoorwaardelijk lief te hebben, om ze lief te hebben tot het pijn doet, al weet je dat ze allemaal dood gaan, iedereen, stuk voor stuk ...

Om door te gaan, om met alle geweld te willen leven en niet minder, ook al zal elke ervaring die je ooit zult hebben opgaan in nietsheid, ook al zul je op een dag moeite hebben om je te herinneren of iets daarvan überhaupt echt is gebeurd ...

Ja, eindelijk .... dit is het geheim:

De enige betekenis van het leven is dit ogenblik.

woensdag 13 maart 2019

Activiteiten Advaita Nederland

Praten en mediteren over Advaita aan de hand van door mij voorgelezen teksten van Douwe Tiemersma en Nisargadatta Maharaj. Eens per maand op de 2de woensdagavond van de maand door Victor Hooftman in Rotterdam-Ommoord.

Victorhooftman@gmail.com

Kosten: 10 euro

Start: september 2019


De Blog van Advaita Nederland: https://advaita-nederland.blogspot.com


Facebookgroepen:

ADVAITA NEDERLAND (1900 leden, besloten groep dus u moet gratis lid worden van de groep) en 10 andere groepen die met allen met de naam ADVAITA NEDERLAND … beginnen.

Favoriete website: www.advaitacentrum.nl

Alle boeken zijn te bestellen via:

www.advaitacentrum.nl/boeken


Wandelen en praten over Advaita met Victor:

Dagtocht: individueel, 25 euro per dag.

Meerdaagse tochten: individueel: 50 euro per dag (kosten voor eten, drinken en slapen zelf te betalen, eenvoudige onderkomens en maaltijden).

Groepsdiscussie over Advaita

Maandelijks instuif in Dordrecht op 3de woensdagmiddag om 14.00 uur.

Verdere informatie  via Victor Hooftman.


Aanbevolen door Advaita Nederland voor april:


Mindstillness (Advaita) o.a. Anthonie Hagen, in Bussum, op afspraak. Zie http://mindstillness.nl/


Djoj Rodgers (Enjoy Forever) in Dordrecht, op afspraak.

enjoyrodgers@gmail.com


Elke dinsdag    Ovanti (Ivo Wantola), in Leiden. 20:00 - 21:30. Bij voldoende deelnemers
Gandhistraat 55, 2332 ZW, Leiden
20:00 - 21:30 uur
Info:
tel. 06-14992089
satsang.ovanti@yahoo.com

http://satsang-ovanti.simpsite.nl

07 april    Hans Laurentius    Utrecht    13.30-16.30

http://www.hanslaurentius.nl/

13 april    Jan van Delden    Amersfoort    Middaglezing 13:00 - 16:30
14 april    Jan van Delden    Amersfoort    Middaglezing 13:00 - 16:30
20-23 april    Jan van Delden    Woltersum    4-daagse

http://www.janvandelden.org/


Uitzendingen van Mooji op YouTube over Advaita:

https://mooji.tv/freemedia/Wat is Advaita ?


Het Sanskrietwoord advaita betekent 'de afwezigheid van tweeheid', 'non- dualiteit' (a-dvaita). Mensen kunnen zich gaan realiseren dat de hoogste werkelijkheid van het eigen zelf-zijn en die van wereld en kosmos identiek zijn.

Daarin zijn zelf, anderen en de wereld aanwezig in een sfeer zonder scheidingen. Om deze onuitsprekelijke sfeer aan te duiden heeft het woord advaita de voorkeur boven het woord eenheid, dat op iets zou kunnen duiden dat aan te wijzen valt en tegenover 'veelheid' staat. Verscheidenheid betekent geen gescheidenheid: ze gaat samen met non-dualiteit.

In de ervaring is dat wat je ervaart, niet verschillend van jezelf die ervaart. Ervaring is ook zelfervaring. In de non-dualiteit ervan ben je zuiver zijn-bewust-zijn-geluk dat samenvalt met alles in het Onuitsprekelijke.

Als visie is het non-dualisme een mens- en wereldbeschouwing. Daarin worden de grenzen en scheidingen - tussen mij en de ander, lichaam en geest, de micro- en macrokosmos, subject en object, mens en God - gezien als aangeleerd en betrekkelijk. Deze non-dualistische visie is filosofisch uitgewerkt in de Advaita Vedânta, de Indiase stroming die uitgaat van de Upanishaden van de 8e-6e eeuw v.Chr. Ook in andere tradities, zoals het boeddhisme, het daoïsme, de joodse en christelijke mystiek en het soefisme is de non-dualistische visie aanwezig als hoogste waarheid.

In de praktijk van het dagelijkse leven is het maken van scheidingen de oorzaak van veel problemen, zowel in het individu als in de samenleving. Steeds ontstaan conflicten als het één tegenover het andere wordt gesteld, als de ene mens tegenover de ander komt te staan. Gescheidenheid is de bron van alle conflicten. De oplossing van de problemen ligt dus in de radicale relativering van de scheidingen en de zijnservaring van een groter geheel waarin alles en iedereen is opgenomen. Daarin blijven wel de verschillen, maar deze verbreken de fundamentele eenheid niet.

Is er een weg? De non-dualiteit blijkt altijd al als het meest wezenlijke van alles en iedereen aanwezig te zijn. Iedereen ervaart en kent zichzelf op een directe wijze, zonder middelen. Er is geen afstand tussen jezelf en je eigen essentie. Daarom is er geen weg naar de non-dualiteit. Uitgaande van de dualiteit blijken wel sommige omstandigheden nuttig te zijn om minder vast te gaan zitten in de oude identiteit en structuren en om zo meer open te gaan staan voor de non-dualiteit. De belangrijkste van deze omstandigheden zijn een heldere, open en reflexieve aandacht, een diepe ontspanning en de nabijheid van 'iemand' waarin de non-dualiteit duidelijk wordt ervaren. Voor de eerste twee kunnen een goed georiënteerde yoga en meditatie behulpzaam zijn.

Dat wat deze subtiele essentie is, de wereld heeft Dat als zichzelf. Dat is de Werkelijkheid, dat is het Zelf (Atman). Dat ben jij, Shvetaketu.
Chândogya Upanishad VI.8.7


Tekst: Douwe Tiemersma
maandag 25 februari 2019

Mediteren ja of nee?

Meditatie bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste is de meditatie zodat we lekker kunnen ontspannen. Dit zien we vaak als 'meditatie'. Het tweede deel is de inzichtemeditatie. Hoe zit het met jezelf. Een begrijpen van 'wat is' op alle niveau's, verstandelijk, gevoelsmatig en geestelijk. 

Dat is wat we kunnen doen om realisatie te bereiken terwijl er niets te bereiken is, we zijn al op de plek van de Geliefde. We kunnen niets doen en toch kunnen we dit doen. Zelfonderzoek en mediteren. We klimmen een trap op die nergens naar toe gaat en toch ergens toe leidt.

zaterdag 16 februari 2019

Simpel ...

Laten we het simpel houden. De waarheid kan niet ingewikkeld zijn. Er zijn geen zwaar abstracte discussies nodig. We kunnen allemaal ontdekken wat niet waar is. We kunnen allemaal waarnemen en zien wat er gebeurt. We kunnen allemaal gaan luisteren, echt luisteren naar alles wat voorbij komt. Niet speculeren of fantaseren. Hoe zit het met jezelf? Neem jezelf als studieobject. Leg de boeken of zelfs deze facebookgroepen even terzijde. 

Door te zien wat onwaar is krijgen we zicht op de onpersoonlijke werkelijkheid. 

donderdag 31 januari 2019

Lopen als metafysische bezigheid

Door het lopen kom je een hoop mensen tegen. Allerlei mensen. Meestal leuke. Een enkele keer niet. Het eerste is prettig, het tweede is leerzaam. Omdat je bij mensen thuislaapt heb je veel contacten. Je hoort veel, komt in heel veel huizen. Je merkt dat mensen veelal hetzelfde zijn en dat we moeite doen ons te onderscheiden, we lijken daardoor verschillend maar zijn het niet echt. Hoe doe ik dat? Wie ben ik eigenlijk?

Het lopen zelf, in de kou en de wind, met pijn in je schouder, knie of voet, maakt je bewust van je lichaam. Kwetsbaar en toch krachtig. Ben jij dat lichaam? Val jij samen met je lichaam? Of ben eigenlijk niet bestaand als persoon, als ego, anders dan een tijdelijke gedachtenstroom vastgehouden door het geheugen om er 'jou' van te maken.

Lopen kan soms makkelijker gaan met een mantra. So-Ham bijvoorbeeld. Heeft dat invloed op jouw wezen? Hoe werken al die dingen op elkaar in?

Ben je anders als je loopt? Het lichaam loopt, wat doe jij?

zondag 27 januari 2019

We gaan lopen ...

Het is stil aan het front. Logisch. Wij zijn ons aan het voorbereiden op het Pieterpad. In de winter. Weer eens iets anders dan overwinteren in Madeira. Het lopen zal beginnen op woensdag. Beginnen met sneeuw. En de dag daarop ook. Wat neem ik mee? Mijn telefoon met daarop 'Ik Ben' van Nisargadatta Maharaj. Ik lees de hoofdstukken hardop. Te horen via een link te lezen op een eerdere blog. Ik mag van mijn geliefde hardop lezen. Een hoofdstukje dan. 

Verder is het lopen en af en toe praten met een gastheer of gastvrouw. We slapen bij 'vrienden op de fiets' of bij een enkele vriend. Die vriend is natuurlijk een Advaita vriend. Erg leuk. 

Heeft dit te maken met Advaita Nederland? Ja, want we.lopen in Nederland :-). Verder ... Ja. Het lopen naar niets, gewoon zonder doel, is Advaita. Veel dichter kom je er niet bij. Het is afkicken van de beslommeringen die je soms gevangen houden. 

Hoe te omschrijven wat Advaita, Liefde of werkelijkheid is? Anders dan door te benoemen wat het niet is? 

De komende blogs zullen meer hier over gaan. 

Ik merk steeds meer dat ik geen zin heb diep over Advaita na te denken. Maar gewoon te zijn. Het leven te leven. Ik heb geen antwoorden meer omdat ik weet dat ik ze bedenk. En dan zijn ze onwaar. 

Ik ga lopen. Nu 2 weken vanaf woensdag. En dan een maand of wat vanaf 2 april. Geen idee of ik daar wat van ga vinden. Het is een onderzoek. Maar ik hou jullie, ongevraagd en nutteloos, op de hoogte.

woensdag 23 januari 2019

Test ... Nieuwe app voor blogger

De vorige app deed het niet goed meer. Problemen met opladen van de foto's. Dus nu probeer ik deze. Net als het leven. Voor u nutteloos om te lezen, net zo nutteloos als uw leven om te leven.
De parallel dringt zich op. Er is geen doel. De weg is het doel. Zolang u denkt dat uw leven meer zin heeft dan het leven zelf blijft u zoeken naar een doel. Dat er niet is. Gewoon een testje van het universum. Doe je ding, go with the flow, don't worry, be happy. En als dat niet lukt accepteer dan dat het niet altijd lukt. Accepteer het leven zoals het aan je verschijnt. Zoals ik ook accepteer of deze app het wel of niet goed doet.

Wat is een satsang volgens Alexander Smit

Eens op bezoek gegaan bij Satsang.nl om te kijken hoe het daar mee gaat.
Nog 19 "satsang-gevers" in de lijst, what's in a number?
Maar ik kwam er ook een stuk tekst tegen toegedicht aan Alexander, en dat wil ik jullie niet onthouden. Gejat dus, in ruil voor het weer onder de aandacht brengen van een site die al jaren goed werk doet:
Alexander Smit over Satsang:
“In India noemt men dit soort bijeenkomsten satsang, hetgeen betekent: ‘de ontmoeting met de heiligen’. Maar de juiste vertaling is: ‘de ontmoeting met helderheid, het zuivere’, de ontmoeting met het frictieloze. In de eerste plaats betekent dit dat er niets moet, omdat een ont-moeting een niet-moeten inhoudt. Zodra er een ‘moeten’ of ‘willen’ ontstaat, is er geen sprake van ontmoeten. Een werkelijke ontmoeting, ook tussen twee mensen, wordt pas mogelijk wanneer er niets moet. Moeten is altijd een frictie. Ontmoeting en het frictieloze is dus een en het- zelfde. Op de bodem van je hart ben je het frictieloze, altijd ontmoetende zelf. Een ander woord daarvoor is satsang: de ontmoeting met de essentie. In de traditie van de Advaita Vedanta wordt geen ruimte gegeven aan verering, voor persoonsverheerlijking, voor goeroe-verheerlijking en dergelijke… Sat betekent het zuiverste van het zuiverste. Eigenlijk is het shudhsatsang: ontmoeting met het zuivere, met Bewustzijn zelf, met jezelf dus. Satsang is dus niet aanwezig zijn bij een mooi spiritueel gesprek, nee, satsang is de ontmoeting met het zuivere en daarna de realisatie dat jij dat bent. En dan laat je dat weer los... Dus is de uiteindelijke satsang, de uiteindelijke ontmoeting met de essentie, stilte… Je zou bijna kunnen zeggen dat de leermeesters van Jnana, oftewel Advaita Vedanta, je uitnodigen om daarin te verdampen, om daarin ‘verzeild te raken’ (op zijn Nederlands gezegd), om daarin te verdrinken, om daarin te verdwijnen.”

dinsdag 15 januari 2019

Nisargadatta Maharaj: 'Ik Ben' voorgelezen en te lezen!

Het boek 'Ik Ben' en 'Zijn' is een vertaling van het boek 'I Am That'. Nu voorgelezen voor iedereen die niet wil zelf wil of kan lezen. Maar ook als gewoon te lezen als tekst. Elke week komt er een hoofdstuk bij met een pauze in april, mei, juni en juli het lopen van de Camino van de voorlezer. 

Nisargadatta Maharaj is een van de grootste op gebied van Advaita. Deze leraar was leraar van mijn leraar Douwe Tiemersma. Maar ook van Alexander Smit. Ook Wolter Keers kwam naar hem toe en Jan van de Oever.

Luister of lees: