Populaire berichten

zondag 27 januari 2013

'Schaatsen' door Douwe TiemersmaHoe schaatsen?

Uit niets
is er het universum
van bewust-zijn met een witte vlakte en
een eigen lichaam met benen.
Evenwicht in het centrum,
in beweging komt de schepping:
zwaarte helt over en
massa stroomt naar één kant.

Ondanks de eenzijdigheid blijft
er in het gebeuren evenwicht.
Meegaan met de verschuiving betekent
in evenwicht blijven.
De beweging gaat door tot
ze zichzelf uitput en
omkeert.
Gelukkig is er nog een ander been waarmee
de beweging zich in de andere richting doorzet.
Zo is er een heen- en weergaand glijden in evenwicht.
Zo is er een voortvliegen over de vlakte, terwijl
er stilte blijft.
Zo is het leven, zolang het er is.

woensdag 16 januari 2013

Ik ben dat licht, van Douwe TiemersmaAlles is er als licht,
licht dat geen grenzen kent;
daarom is er geen schaduw,
geen zweem in de transparantie;
alleen kleurenspel.

Jij bent, ik ben dat licht,
licht dat overal zijn centrum heeft;
universeel stralen wij van binnenuit
onbeperkt de rijkdom
van het kleurenspel,
zolang het doorgaat?

dinsdag 15 januari 2013

Laat dit een dag van vreugde zijn, Douwe TiemersmaTekst door Douwe geschreven ter gelegenheid van de retraitedag op 28 december 2010

Laat dit een dag zijn van vreugde,

Van diepe vreugde in de zijnservaring een te zijn in vrijheid.

Daarin zit ook de vrijheid van hechtingen aan het vergankelijk lichaam.

Het lichaam heeft zijn eigen gesteldheid en wetmatigheden.

Ook bij mij is er zo’n lichaam met zware genetische bepaling.

Het is en blijft een wonder en daarin is de incarnatie.

Toch; ik ben vrij van het lichaam, jullie zijn vrij van het lichaam.

Daarom kan het lichamelijk leven op vrije wijze doorgaan totdat de incarnatie lang genoeg heeft geduurd.

Niets mist, alles is er, en daarom is er geen verlangen.

Ik ben en alles is er als universele eenheid, en daarom is er geen vasthouden.

Er is niets anders en daarom is er geen afweer.

Alles is compleet in de ene non-dualiteit.

Niemand en niets kan je van deze open eenheid afhouden, en daarom ben je zelfstandig.

Dat is een bewuste zelf-standigheid zonder enige beperking, zonder conditie; grondeloze openheid.

Dus laat dit een dag van vreugde, liefde en vrijheid zijn.

Ik ben er bij.

Douwe

zaterdag 5 januari 2013

Bijeenkomst voor de begrafenis van Douwe Tiemersma

DOUWE TIEMERSMA

Is op 3 januari 2013 overleden.

Er is gelegenheid om afscheid van Douwe te nemen in het Advaita Centrum te Gouda op vrijdag 11 januari van 10:15 –12:30 uur. De zaal gaat om 10:15 uur open. Om de doorstroming wat gemakkelijker te maken verzoeken wij u bij deze gelegenheid uw schoenen aan te houden.

Rond 11:30 uur zal er een gezamenlijk moment zijn met wat woorden en aansluitend een korte meditatie. Verder zo veel mogelijk stilte. Gezien de beperkte ruimte wordt u verzocht ook van de bovenzaal gebruik te maken zodat iedereen de gelegenheid krijgt nog even bij Douwe te zijn. Om ca 12:30 uur moet de zaal weer leeg zijn, dan wordt Douwe naar het uitvaartcentrum gebracht.

donderdag 3 januari 2013

Douwe Tiemersma is overleden

Douwe Tiemersma is vanochtend op 7 minuten over 5 overleden. We zullen hem als persoon en als leermeester missen.