Populaire berichten

vrijdag 30 december 2016

Energie in beweging (Victor Hooftman)

Uiteindelijk is alles een interpretatie van het ene. Energie in beweging eeuwig golvend door een zichzelf scheppend universum.

donderdag 29 december 2016

Het ego (Victor Hooftman)

Het woord ego gebruikt in zijn psychologische betekenis is vrij nieuw. In feite heeft Freud dit woord zijn huidige betekenis gegeven in psychologische zin.

Wikipedia schrijft onder andere het volgende over het ego:

'In het normale spraakgebruik bedoelt men met het woord "ik" het "subject". Het woord "ego" gebruikt men algemeen voor de identificatie van het zelf met een onjuist denkbeeld. Als "zelfbeeld" is het dus onecht[1][2] in die zin, dat het denkbeeld over zichzelf niet overeenkomt met de werkelijkheid. Men spreekt bijvoorbeeld over iemand met een groot "ego", als die mens bijvoorbeeld van zichzelf vindt dat hij erg belangrijk is, terwijl dat voor velen in de werkelijkheid niet zo blijkt te zijn. In dat geval wordt het subjectieve "ik" tot object van verschillende beschouwingen.'

Een mooie beschrijving. In advaita kringen ziet men het ego meestal meer als de doener. Die ziet dat er wat gebeurt en denkt dat hij dat doet en een belangrijk middelpunt is. Het ego, de doener, schept zich een continuiteit. Als een gedachte, het blijft slechts één van de vele gedachten die opkomen. Als een fragment van het geheel,  de ik-gedachte. Maar niet meer dan dat.

Over de foto kunnen we dus melden dat de tekst niet klopt in de zin dat het zinloos is een (ik) gedachte een (ik) gedachte te laten veranderen. Mission impossible.

dinsdag 27 december 2016

Ik ben het pad en de waarheid .... (Victor Hooftman, U.G. Krishnamurti)

Het nut van het leven is slechts het leven. Om er over te praten met anderen is niet zinvol. Iedereen wil alleen horen hoe hij gelukkig, of nog beter, verlicht kan worden. Niet te accepteren hoe het is en in te zien dat streven naar verlichting zinloos is. Je kan je ontspannen en glimlachen, je kat aaien, maar er is geen pad naar verlichting. Het is ons aangepraat dat er zo'n pad is. 'Ik ben het pad en de waarheid' betekent niet dat er een pad is, juist niet.

Victor 

zondag 25 december 2016

Ontspannen door te glimlachen

Ontspannen door te glimlachen. Jezelf zacht laten worden en de gedachten, die nooit van jezelf zijn, laten voor wat ze zijn. Jezelf zacht laten worden.

Kopieer de onderstaande link in je bovenbalk.
https://youtu.be/5-KezcuJnAM

zaterdag 24 december 2016

Kalender januari Douwe Tiemersma

1-2
Januari 
Mensen zijn zo vaak geneigd anderen de schuld te geven; de omstandigheden de schuld te geven, maar het is de gerichtheid op het ik dat de schuld is.
3
Januari 
Conflicten intern, extern, betekenen lijden. De oplossing is het loslaten van de ik gerichtheid.
Op grover en subtiel niveau.
4
Januari 
Je kan blijven loslaten als
de helderheid er maar is.
5
Januari 
Het gaat om je eigen ervaring. Oneindigheid, gelukzaligheid, zie dat niets dit kan verstoren.
Het is onvervreembaar de kern van mezelf.
6
Januari 
Bewust worden van wat je bent, bewust worden van wat je niet bent.
7-8-9
Januari 
Ik ben meer dan al die etiketten.
10
Januari 
Blijf als er een blokkade is bewust van de oneindigheid, de ruimte, de ruimte, de ruimte.
11
Januari 
Het is zo mooi dat de hoogste spiritualiteit een logica heeft waar geen spelt tussen de krijgen is.
12
Januari 
Ieder mens wil gelukkig zijn maar juist het willen voorkomt dat. Tragisch. Het 'ik wil' , het 'ik wil niet' moet verdwijnen.
13
Januari 
De beperking van 'ik wil'
moet losgelaten worden.
14
Januari 
Wie geeft de prioriteit aan het opheffen van het lijden? Dat is het opheffen van de dualiteit. De meeste mensen willen van twee walletjes eten.
15-16
Januari 
Mensen willen vrij zijn maar doen het verkeerde en houden het beperkte vast. Het fundamentele punt van het lijden.
17
Januari 
Het meest basale conflict is het besef te hebben van oneindig te zijn, vrij te zijn, en aan de andere kant het niet willen loslaten van de beperkte identiteit. Het is de fundamentele tragiek van mensen.
18
Januari
Is er nog iets van jezelf
dat je overeind wil houden?
19
Januari 
Een ik tegen de rest, het wordt al heel gauw pathologisch. Maar onbewust ervaren mensen toch wel wat van het oneindige. En daarom zijn er niet nog meer geesteszieken.
20
Januari 
De Happinez heeft 120.000 abonnees, het is een lifestyle geworden. Maar dat gaat niet erg diep. Een beetje dit, een beetje dat.  
21
Januari 
Iedere keer als je iets wil presteren, iets wil neerzetten, ben je weer in die beperking. Als een golfje. Maar je bent de oceaan. 
22-23
Januari 
Totaal. Oneindig.
Het ego moet schipbreuk leiden.
24
Januari 
Als je iets wilt vasthouden, zit je er aan vast en bepaalt dat je identiteit en je lijden.
25
Januari
Een heleboel mensen willen niet zo diep ontspannen. Die willen actief blijven. Je wilt niet loslaten van wat je belangrijk vindt. Wie wil dat wel. Dat zijn er niet veel.
26
Januari 
Het leven is mooier dan ooit, altijd nieuw, niets wordt meer vastgehouden.
27
Januari 
Je bent niet iemand die denkt, die iets wil, iets doet.
Als je dat wel bent zie dan hoe leeg het is.
28
Januari 
Weten dat je oneindig bent, maar dat niet zo ervaren., dat is de reden voor je complexen. 
29-30
Januari 
Wanneer je helder blijft zie je steeds meer, steeds meer lagen in jeZelf.
31
Januari 
Herken het hogere.
Je hebt het al eens ervaren.

Douwe Tiemersma

donderdag 24 november 2016

Kalender december Douwe Tiemersma

December

donderdag

1

Wees ontzettend helder over de bron van het zelf-zijn.  Als je er maar even van afwijkt zit je weer vast in die constructies en verhalen.


December

vrijdag

2

Als je in het oneindige centrum blijft dan kunnen die verhalen en verschijnselen zich wel voordoen maar hebben ze geen kracht meer.December

zaterdag/zondag

3/4

Wanneer er verschijnselen komen zijn ze wat ze zijn, even verschijnselen, dan weer verdwenen.


December

maandag

5

Het gaat werkelijk om die openheid, wanneer die doorbreekt, dat is het, simpel.December

dinsdag

6

Als het goed is doet
een goeroe niets.
December

woensdag

7

De realisatie is niet te onderrichten. Onderricht heeft te maken met wat voorbereidende zaken.December

donderdag

8

Al die ideeën, voorstellingen, werkelijkheden die je denkt dat aanwezig zijn ? Doorzie ze, ook op de spirituele weg.


December

vrijdag

9

Zie de woorden in hun betrekkelijkheid, zorg dat ze doorzichtig blijven.December

zaterdag/zondag

10/11

Bij sommigen moet de ellende heel groot
worden eer ze iets gaan doen.


December

maandag

12

Er zal al een stukje inzicht zijn voordat je het spirituele pad opgaat.December

dinsdag

13

Op een gegeven moment krijg je het door dat het niet meer uitmaakt wat je maar dat het gaat over de manier waarop je het doet.
December

woensdag

14

Als alle beperkingen zijn weggevallen valt er niets meer te zeggen dan dat alle beperkingen zijn weggevallen.December

donderdag

15

Als je je richt op het oneindige slaat dat terug op jezelf en merk je dat jezelf ook oneindig bent.


December

vrijdag

16

Datgene wat je ziet is een spiegel van
jezelf en omgekeerd.December

zaterdag/zondag

17/18

Je moet je constant bewust zijn van je eigen situatie en het complex dat daar zit. En dat is altijd de relatie die er is tussen het
ik en de wereld


December

maandag

19

Wanneer je blijft bij het hoogste besef zal zich dat realiseren.December

dinsdag

20

Wanneer het bij jezelf helemaal doorbreekt dan wordt iedereen en de hele werkelijkheid verlicht. Ook al weten de andere mensen dat niet.
December

woensdag

21

Steeds weer, begin bij de situatie waarin je je bevindt. Hoe ziet die situatie eruit?Februari

donderdag

22

Je moet heel precies kijken, waar zijn er nog beperkende structuren, heel concreet, waar zitten er nog identificaties?


Februari

vrijdag

23

Je zal eerst de dood helemaal moeten kennen voordat je kan zien wat het leven betekent.December

zaterdag/zondag

24/25

Zolang er nog iets is wat je belangrijk vindt zit je eraan vast. Het heeft toch te maken met een stukje eigenbelang..


December

maandag

26

Nihilisme kan een waardevolle
periode zijn in je leven.December

dinsdag

27

Als je totaal nihilistisch wordt betekent dat dat je laatste identiteit verdwijnt. Dan moet je
kijken wat er verder komt.
December

woensdag

28

Wat betekent het als er zuivere liefde is? Dat betekent dat elk ik element verdwijnt.December

donderdag

29

De zuivere liefde kan alleen ontstaan door het nihilisme heen. Overgave.


December

vrijdag

30

Als je vanuit het ik nog ergens een zingeving aanhoudt dan zie je dat het ik nog bepaald wordt door het belang van die zin.December

zaterdag

31

Als het nihilisme totaal wordt merk je dat er toch nog een ruim bewustzijn is. Meer kan je daarover niet zeggen.


Januari

Zondag

1

Vanuit een persoonlijk perspectief kunnen de dingen moeilijk zijn want op dat niveau is er nog een persoon die zoekt naar de zin van alles Maar dat houdt het lijden in stand.

maandag 24 oktober 2016

Jan van den Oever

Elke 2 weken geeft Jan van den Oever Satsang in Leiden. Plata, Garenmarkt 1a 2311PG Leiden. Van 20.00-22.00 uur. Ik ga 9 november kijken. 10 euro en parkeren kan in de buurt gratis. Aanmelden via info@janvandenoever.com. 

Inmiddels is Jan gestopt met wekelijkse satsangs. Helaas.

woensdag 19 oktober 2016

Vrijheid ( Victor Hooftman)

Vrijheid bestaat niet in de zin die wij het ons normaal voorstellen. Het is meer dansen met de ketenen aan van de  gebondheid van het causale. Als we de keten van het causale oorzaak en gevolg gedeeltelijk doorzien, het karma, is het al heel wat. Helemaal doorzien is weinigen gegeven. Ultieme vrijheid is onmogelijk zolang de totale keten niet in één keer volledig in het huidige moment wordt doorzien.


zaterdag 8 oktober 2016

Kalender november Douwe Tiemersma

November

dinsdag

1

Tot op het laatst zijn er stukjes ik die er baat bij willen hebben.

November

woensdag

2

Het is heel belangrijk bewust te blijven op het stabiele niveau waarin de laatste subtiele go elementen zullen wegvallen.

November

donderdag

3

Het is zoals het is. 

November

vrijdag

4

Er is geen hechting meer, geen gebondenheid, alleen openheid.

November

zaterdag/zondag

5/6

Een persoon met een identiteit kan
Brahman nooit bereiken .

November

maandag

7

Het willen vasthouden aan een onveranderlijke staat geeft juist het lijden.

November

dinsdag

8

Met het ik denk maak je allerlei concepten om
er vervolgens aan vast te houden.

November

woensdag

9

Als je ergens  zoekt naar vaste grond blijkt  daaronder altijd weer ruimte te zijn.

November

donderdag

10

In de acceptatie van niet
weten ligt bevrijding. 

November

vrijdag

11

De werkelijkheid is veranderlijker dan je ooit hebt gedacht.

November

zaterdag/zondag

12/13

Niet is permanent,
alles is veranderlijk.

November

maandag

14

Omdat alles doorzien wordt in zijn betrekkelijkheid is het dus niet beperkend voor je eigen zelf zijn.

November

dinsdag

15

Hoe voelt het niet weten?

November

woensdag

16

Hoe beter je in je zelf terugkeert hoe beter je alles los kan laten.

November

donderdag

17

Zodra er weer scheidingen gemaakt worden heb
je weer een constructie en je hebt het eigen
en het andere.

November

vrijdag

18

Als er nog een beperking zit in je eigen
zelf zijn is dat een illusie.

November

zaterdag/zondag

19/20

Ziende ben je blind.

November

maandag

21

Grove illusies verdwijnen het makkelijst en daar komen subtiele voor in de plaats. Die laten zich moeilijker wegjagen. Maar het zal door
moeten gaan.

November

dinsdag

22

Je moet je richten op het 'ik ben'. Maar dat 'ik ben' moet zichzelf uiteindelijk ook loslaten.

November

woensdag

23

Zo loslaten dat je het loslaten van
illusies ook loslaat.

November

donderdag

24

Die kennis is een actie, dat doorzien is
een actie of in ieder geval een kwaliteit. 

November

vrijdag

25

In de beweging krijg je steeds meer een besef van het hoogste bewuste maar dat besef  moet
je ook loslaten.

November

zaterdag/zondag

26/27

Haal de aandacht terug naar jezelf als bron van aandacht, een globaal bewustzijn.

November

maandag

28

Zelf meditatie is thuiskomen in jezelf. Beoefen het 24 uur per dag. Als een devotie! Vol overgave. Maak het het belangrijkste van je leven.

November

dinsdag

29

Steeds gaat het weer om terugkeer naar het centrum van jezelf. Dan blijkt het centrum een open stilte te zijn. Dat eigenlijk elk
woord teveel is.

November

woensdag

30

Als je de structuren niet doorziet ben je er op een voorbewuste manier aan gebonden.


donderdag 6 oktober 2016

Zoete nacht (Carine Philipse)

O  zoete nacht,
Waarin Jij
Mij aan mezelf
Ontroofde
En bezit
Van mij nam!

Carine Philipse

woensdag 28 september 2016

Wie? (Victor Hooftman)

Wie is bevrijd van zichzelf?

Kalender oktober Douwe Tiemersma oktober

Oktober

zaterdag/zondag

1/2

Het is het bewustzijn van onbeperkt bewustzijn. Dat maakt de boel stabiel.


Oktober

maandag

3

Stel je globaal bewustzijn in de ruimte vast, de zelf meditatie. Niet gericht maar open.Oktober

dinsdag

4

Waarom zou je jezelf ergens in proppen?
Oktober

woensdag

5

Het leven heeft de zin helemaal in zichzelf. Je kunt je leven door werk niet boeiend maken.Oktober

donderdag

6

De verhalen over de Goden zijn echt
allemaal menselijk.


Oktober

vrijdag

7

Ik ben ruim, schrijf het op,
plak het thuis aan de wand.Oktober

zaterdag/zondag

8/9

Er is wat er is.


Oktober

maandag

10

Moet je eens kijken hoe oneindig jezelf bent!Oktober

dinsdag

11

Je moet continu in zelf meditatie zijn. daar moet je niet mee schipperen.
Oktober

woensdag

12

Hoe meer je jezelf ervaart als stabiel en groots hoe minder er angst zal optreden.Oktober

donderdag

13

De mensen tekenen een monster en zijn er vervolgens zelf doodsbang voor.


Oktober

vrijdag

14

Wel verdorie, wordt toch
een keer volwassen.Oktober

zaterdag/zondag

15/16

Geen ge ja maar meer. Gewoon doen. Het heeft geen zin om er alleen maar over te praten.


Oktober

maandag

17

Je bent al lang groter
dan de duisternis.Oktober

dinsdag

18

Als je één stap kan zetten kan je
de hele weg aflopen.
Oktober

woensdag

19

Je zult het zelf moeten doen,
je hebt alles in huis.Oktober

donderdag

20

Je bent al lang jezelf.


Oktober

vrijdag

21

Dat er als maar gezegd wordt, 'ja maar' is toch onbegrijpelijk.Oktober

zaterdag/zondag

22/23

Psychotherapie ? Eerst zijn het personen met een oedipuscomplex en later zijn het hopelijk personen zonder oedipuscomplex, maar ze zitten nog steeds met het ik .


Oktober

maandag

24

Van werken ga je vroeg of laat altijd balen. Probeer er net teveel in mee te gaan.Oktober

dinsdag

25

Als alles echt duidelijk is moet je een keer zien hoe het verder gaat.
Oktober

woensdag

26

Als je geen kennis hebt word je geleefd door de omstandigheden en het verleden. En geef je anderen de schuld.Oktober

donderdag

27

Je situatie hangt af van je eigen instelling en je eigen instelling hangt af van jezelf.


Oktober

vrijdag

28

Als je weet hoe het zit kan je de ander er de schuld niet van geven dat het bij jou zo'n rommeltje is.Oktober

zaterdag/zondag

29/30

Een ik gaat als er iets is zich verschuilen achter iets anders. Een zelf kan dat niet doen omdat die altijd vooraf gaat aan de condities.


Oktober

maandag

31

Je eigen situaties worden bepaald door je eigen reacties, je eigen constructies.

Bodhi Ajit Luminous spreekt over wat nooit veranderd. Leegte en de dood.

Dat wat nooit veranderd in de stroom van de  gewaarwordingen is het besef van Zijn.
Het 'ik ben'.
Dat besef is ongedifferentieerd. Diffuus en contingent. Het laatste omdat het verschijnt uit het schijnbare niets.
Besef van Zijn (ik ben) is tevens Kennendheid.
De schijnbare stabiliteit en continuiteit er van is niet te weerleggen door het intellect. Nisargadatta zegt: "hold on to the sense I Am". Verder zegt hij:"Blijf daar, persisteer daar. Het zal je naar de bron brengen." Die bron is het Absolute,
wat zonder eigenschappen is.
I Am That zegt Nisargadatta.
Maar wat is dat, I Am That?
Het is niet het Bewustzijn wat geworteld is in het I Am, het ik ben, de kennendheid. Nisargadatta noemt daarom dan ook het I Am (oftwel het Bewustzijn) nep. Bewustzijn verscheen plotseling uit niets en hangt in oneindigheid als het schijnbaar stabiele en onveranderlijke 'ik ben'.
Het Absolute transcendeert het 'ik ben".
het Bewustzijn.  Ik ben is dus temporaal en eindig. Niz verwijst in zijn latere werk eenduidigig naar het Absolute als de ultieme staat.
Maar daar is geen enkel besef.
Het is vergelijkbaar met het Nirvana van de Boeddha. Het uitdoven van de vlam van (bewust) Zijn. En het is ook vergelijkbaar met wat we 'de dood' noemen.

'Jij' kunt niet in Bewustzijn verwijlen omdat wat je bent en niet bent alreeds het Bewustzijn IS. Ook de zogenaamde 'getuige' , de witness is slechts een concept. Het is een truck van de mind die zich schijnbaar opsplitst in tegendelen. Bewustzijn is zowel waarnemen als waargenomene.
Subject en object simultaan, plus de eliminatie van beide. Jij bent wat je zoekt. De actitiveit van zoeken is het vliegwiel wat aangedreven wordt door aandacht. Niet-aandacht is de automatische noodrem. Zodra wordt gezien dat zien het geziene is stort het zoeken in elkaar. Maar dat is niet iets wat 'jij' kunt doen. Er is geen doener.

maandag 26 september 2016

Ik hoef de Weg niet te vinden. (Carine Philipse)

Ik hoef de Weg niet te vinden. De Weg vindt mij.
Ik kan verblijven in het niet-weten.
In het nu.

Dat is vrijheid!
Dat is niets bezitten!

Carine Philipse

donderdag 22 september 2016

Herfst (Victor Hooftman)

Herfst. Weer. Weer herfst. Alweer. Hoe kan dat? Waarom gaat de tijd steeds harder? Memento Mori. Gedenk te sterven. Daar maakt de herfst ons deelgenoot van. Mooi ook. We worden er zachtjes en voorzichtig naar toegebracht. En we accepteren uiteindelijk de onvermijdelijke loop der dingen.

zaterdag 17 september 2016

Mijn zinloos bestaan, bankje in het park (Victor Hooftman)

Uitzicht vanaf het vaste bankje in het parkje. Denkend wat te doen als alles gedaan is. Een doelloos bestaan. Luisterend naar de ganzen die veel herrie maken door het water op te spatten. Wat is je doel als er geen doel is? Natuurlijk heb je je klussen te doen. Maar daarna? De boodschappen. Toch voelt het goed zo. Vanavond filmpje kijken. Dadelijk via internet een partij schaken. En twee gasten inchecken. En wat slaaptekort inhalen. Is het genoeg?

vrijdag 16 september 2016

Leegte en Openheid (Victor Hooftman)

We weten het al. We voelen het al. Alles is oneindig en leeg. Bewustzijn daarvan is genoeg om alles in de wereld te relativeren.

donderdag 15 september 2016

Mooie plaatjes (Victor Hooftman)

Wat is er mooier dan een bananenschil weggooien in de prullenmand ? Niets toch. Of het wassen van het beddengoed. Foto's bewerken met een leuke tekst. Ik doe het ook wel eens. Met mooie verheven teksten over geluk, ruimte en openheid. Kom bij mij langs en ik geef het je. Geluk, liefde en gezondheid. Dat suggereert het. Maar geluk is niet te geven. Je kan het vinden. Meestal per ongeluk. Soms krijg je wat inzicht aangerijkt.  Mooi. Maar voor het echte inzicht moeten wel wel zelf kijken. Niemand kan je dat kijken geven.

vrijdag 9 september 2016

Kalender september Douwe Tiemersma september


September  

1

Het is het niet willen accepteren van het leven en dood waardoor er problemen ontstaan.


September

2

Je kunt beoefenen zolang er een ik is dat kan beoefenen. Dat is tot de rand van het ik. September

3/4

Besef wat je in de kern bent.


September

5

Het is niet erg het oude los te laten want je wordt steeds meer jezelf.September

6

Je weet niet meer hoe het zit?
Des te beter.
September

7

Hoe meer ik loslaat hoe
beter alles zal gaan.September

8

Wanneer er scheidingen worden
gemaakt komen er problemen.


September

9

Weten dat je vrij bent maar toch ervaren dat je gebonden bent, dat is wat veel mensen ervaren.September

10/11

Voor oneindig geluk moet je
naar het oneindige.


September

12

Mensen leven vaak om zekerheden te krijgen en zien dan uiteindelijk dat het niet gelukt is.September  

13

Als je jezelf als oneindig bewustzijn kan ervaren lossen de beperkingen vanzelf op.September  

14

Wees zoals natte sneeuw
die op de oceaan land.


September

15

Alles uit je handen laten vallen is helemaal niet
erg, het is juist prachtig.


September

16

Als anderen tegen je zeggen, omdat je niet meer meedoet aan de ratrace op je werk, 'je moet eruit', dan zeg je: 'gelukkig'.September  

17/18

Het gaat om zien wat je niet bent en realiseren wat jezelf bent.


September

19

Je kunt gelijk in je eigen bewustzijn vaststellen dat je vrij bent.


September

20

Het beperkt zelf zijn heeft zoveel geïnvesteerd in het kleine zelf, dat wil niet weg. Zie het. Wees je bewust van het mechanisme van het ego.


September

21

Van meer bewustzijn kan je meer bewust worden. Angsten kunnen oplossen in een ruimer bewustzijn.


September

22

iedereen is zichzelf al lang.


September

23

Je tijdelijke vorm is je lot als je je daarmee identificeert. Dan ben je een speelbal van oorzaak en gevolg.


September

24/25

Als je je identificeert met iets beperkts krijg je scheidingen met anderen en dus conflicten. Als je dat niet doet zijn ze er niet.


September

26

Het inzicht moet zo'n  levensinzicht worden
dat de rest verdwijnt.


September

27

Het zou zoveel schelen als je iets simplistischer zou worden.


September

28

Waarom is er zo'n weerstand? Je wilt het niet zo eenvoudig hebben. Ga kijken waarom.


September  

29

Vrijheid ligt niet in het doen.


September

30

Wanneer de zon opkomt verdwijnt
automatisch de duisternis.

dinsdag 6 september 2016

The non-duality of experience. (Douwe Tiemersma)

Text Satsang

From an introduction and talk with Douwe Tiemersma, in Gouda,May 14, 2008

The non-duality of experience

Yes, we are always talking here about the recognition of non-duality. It’s clear: in practice you will need to recognize very clearly that non-duality is the reality if duality and its associated suffering is to dissolve. You should determine this very clearly within your own experience.

This is easiest in the feeling sense. You can become aware of your tactile sensibility. Imagine that the wind blows and that you experience the wind on your skin. Which reality is that? Now, what do you really experience? There is one sensation in which you no longer experience the skin and the wind separately. In your experience it isone phenomenon. You can think about it further, that it has two sides, your skin and the wind, but what you experience is onephenomenon. You don’t experience your skin and the wind separately. They have come totally together. Intuitively, instinctively* it is just one phenomenon. Just call it skin-wind. Do you experience that skin-wind feeling in space? Do you see that your bodily self and what is said to come from outside come totally together? The wind, it blows. As skin-wind you go along with it completely into the infinite distance. You must forcibly intervene in order to pull these two apart from one another. In the intuitive experience it’s only about that one: that feeling skin-wind. The wind is nothing without skin; the skin is nothing without wind. It is one phenomenon.

That’s also true with the sense of taste, when, in this wonderful weather, you eat an ice cream. What is it like then? “Oh, what a delicious taste – strawberries, bananas…” What is that like? How is it with yourself in relation to the taste experience and that which you are tasting? Isn’t that also only one? I recently read a Buddhist text on the idea of “one taste”. The interpretation then was that you experience everything in the same way. There is no preference and no denial. In the advaita approach we intend an even deeper meaning. In that one taste not only have the separations you make between the different experienced objects disappeared, but also between yourself, your experience, and the objects. Then there is not a separate “I taste” and “that which I taste”. Both have come together. There is one phenomenon of taste. Therefore this situation in which you confirm that one taste or that one feeling has the tendency to become universal. Why? Because there are no divisions any longer. You taste something, a strawberry ice cream. When you fully enjoy the taste, you easily enter into it. Then there is only one taste and that is universal. There is nothing else. You pick up the ice cream and there is still a distance; you bring it towards you, enjoy it and there is a merging of yourself and the ice cream. You taste a strawberry ice cream and you’re gone, the ice cream, too, is gone:one taste. What is the reality? You can’t say anything else about it, except that you and the ice cream are one. In this way you recognize non-duality on the sensory level: that’s how it is.

With hearing, separation also disappears. You hear beautiful music and you go right into it: the separation is gone. In going along, the “I hear/am the music” develops itself spatially and there arises a literally-infinite enjoyment. (There is the sudden sound of a fire engine). You hear the sound of the siren and you can’t say if it is somewhere outside, or if it is present within your own sphere. There is a non-duality.

Seeing is strongly dualistic, because seeing sets up something at a distance. Through this we in the West are very visually oriented, such that in that in our mentation everything exists at a distance. Duality reigns. But there is also another kind of seeing, an intuitively available feeling-seeing, in which distance is not present. When you see from your heart you notice that you are in and with the things that you see. You see the light of the sun and you let the light enter into you. Every distance is gone. Sun and self are no longer apart. From out of your heart then, you see that self-light everywhere. You see someone else from your heart. The distance disappears and you can immediately confirm: there is no duality with the other but rather a non-duality. You would need to act quite forcefully in order to keep the other at a distance. You’d have to strain yourself, by keeping your eye on the distance and perpetuating it: “I am here and the other is there”. When a little relaxation comes then you automatically sink down. You return to intuitively seeing from your heart and you see that separation disappears. In relaxation this happens automatically.

Keeping distance, that is tension. Take a look at what happens when you maintain such distance. Then there is a notion of yourself, separate from what you see, separate from the others that you see. The world, the others, are kept at a distance. What appears there, what you see, is not allowed to come too close to you, to enter into your territory. In this sense you create a wall. In this sense you make yourself hard. In the energy of this distancing-seeing sits the energy which keeps the other at bay. ‘I’ see ‘you’ there. Can you see the tension of this distance keeping with each objectification? This also applies to all kinds of possible events in the future that people tend to fear: they must be kept at a distance, all those less attractive possibilities. Take a look on the energetic level. Then you see that you, through your seeing, are immediately in the power of everything, especially the things which are less attractive, that you wish to avoid. So relaxation means acceptance, such a complete acceptance that everything near by is allowed to come so close that it is going to coincide with yourself. That applies also to the suffering that you see. Then there is more than just pity, even more than compassion, which still knows a distance. No, the other things and the other people are allowed to come so close that you are going to coincide with them. That is the point of non-duality. There is no separation anymore between self-being and other-being, that other being.

Intuitively seeing from your heart, the feeling-sense experience, is a very sensual being-awareness. Within it there are no boundaries. You can directly affirm: it is universal being-awareness. That’s why immediately there is also universal joy-being. Through allowing yourself to open up, the universal aware-joy-being is directly there. When you don’t hold anything back and there is a deep relaxation, there is an immediate and very aware recognition of non-duality as the reality. So it is not just a feeling. And it is not just psychological, because you see that it’s about that one being-consciousness. So within that, these two sides come together: the consciousness and that direct being without distance. That is something that many people have difficulty with, because in seeing and hearing, in becoming aware, a distance is almost always constructed. Within that, how is non-duality ever possible? So that is very simple: internally there is an instinctively available sensual consciousness, apparent not only within sensing, but also within feeling-seeing. In that consciousness, phenomena appear and disappear without distance. They can come; they can stay away. Thus with that internal consciousness there is no dependence upon phenomena. When they come, there is a non-duality with the internal experience, or the complete coinciding and disappearance of everything. When they don’t come, there is the pure consciousness or the disappearance of everything in the Origin. Is that clear?

woensdag 3 augustus 2016

Kalender augustus Douwe Tiemersma

Augustus

maandag

1

Iedereen die een spirituele ontwikkeling doormaakt komt in een fase van het nihilisme. Want het houvast waar jee aanvast zat
verdwijnt.Augustus

dinsdag

2

Als je het wegvallen van zekerheiden nu eens totaal door laat gaan moet je een kijken wat er dan gebeurt. Ook naar de zinloosheid.
Augustus


woensdag

3

De religie kritiek moet ook worden doorgezet naar de ik kritiek.Augustus

donderdag

4

Het weten is direct. Het zelf
weten is geen keuze.


Augustus

vrijdag

5

Decarte zat wel op de goede weg
maar hij stopte te vroeg.Augustus

zaterdag/zondag

6/7

Ik ben wie ik ben. Dat is de enige
zekerheid die er is.


Augustus

maandag

8

Laat het leven alsjeblieft voor zichzelf zorgen, dan pas gaat het echt goed.Augustus

dinsdag

9

Als de partner er voor moet zorgen dat het leven van de ander 100% zinvol wordt, is het niet best.
Augustus

woensdag

10

Het leven leeft zichzelf en het heeft zin in zichzelf. En dat gaat helemaal vanzelf.Augustus

donderdag

11

Blijf bij die essentie van het zelf zijn. Continu, continu, continu.


Augustus

vrijdag

12

Als je je richt op het zelf zijn is er geen
aandacht meer voor de problemen.Augustus

zaterdag/zondag

13/14

Als je niet bij de essentie van het zelf zijn
blijft is het leven leedvol.


Augustus

maandag

15

Als je alles loslaat is er ruimte
en vrijheid.Augustus

dinsdag

16

Doen, daar gaat het om.
Augustus

woensdag

17

Als er nog twijfel is naar de hoogste werkelijkheid, kan je het laatste stuk ego nog
niet loslaten.Augustus

donderdag

18

Je bent al lang vrij! Herken het.
Het zelf zijn is vrij.


Augustus

vrijdag

19

Zonder het te weten heb je je ge�dentificeerd met een hopeloos geval.Augustus

zaterdag/zondag

20/21

Het zijn ficties die verslaafd
zijn aan ficties.


Augustus

maandag

22

De ruimte verdwijnt in de ruimte, zei Nisargadatta.Augustus

dinsdag

23

De mensheid verspreid zich als schurft, zei Schopenhauer. Nu is dat wel een pessimist, maar een beetje gelijk heeft hij wel.
Augustus

woensdag

24

Als je je laat afleiden leef je vervreemd van jezelf, en zo leven de meeste mensen in de wereld.Augustus

donderdag

25

Laat je niet mee vervreemden van je eigen
zijn als essentie.


Augustus

vrijdag

26

Ik hoop dat je de
eenvoud ziet.Augustus

zaterdag/zondag

27/28

Je mag best verhalen vertellen maar zie het als niet meer dan een verhaal. Als je je eigen verhaal serieus gaat nemen krijg je een probleem.


Augustus

maandag

29

Als je het verhaal over je eigen leven gaat vertellen besef dan dat het maar
een verhaaltje is.Augustus

dinsdag

30

Als je in verhalen over jezelf gelooft  word je vastgezet.
Augustus

woensdag

31

De Advaita weg is gebaseerd op inzicht zodat
elke bewustzijnsvernauwing gelijk doorzien
wordt.


vrijdag 1 juli 2016

Kalender juli Douwe Tiemersma

Juli

1

Het ik is een zenuwpees. Het richt zijn aandacht hierop, dan daarop, dan weer hierop. Het kan
niet anders.Juli

2/3

Het ik heeft zich afgezonderd van het grote geheel. En het denkt, ik mis iets. En dat is de basis van het verlangen.


Juli

4

Het ik is maar een fractie van het zelf, van het grote geheel.Juli

5

Zelfs na de pensionering gaat het door, dan
moet dit, dan moet dat, tot aan het eind van
het leven. En dan is het voorbij …
Juli

6

Haal die verstrooidheid van de aandacht terug naar het centrum en ervaar dat er meer heelheid ontstaat.Juli

7

Over honderd jaar praat
niemand meer over je.


Juli

8

Als je zo in stilte aanwezig blijft dan is het toch zoals het in wezen  moet? Dan moet er
niets meer.Juli

9/10

Als de scheidingen verdwenen zijn wordt er niets gemist want alles is compleet.


Juli

11

Er is een onbegrensde volledigheid. En daarom zijn er geen echte problemen.Juli

12

Nu zijn er geen problemen. Het is altijd nu.
Dus zijn er geen problemen.
Juli

13

Als je direct vast kunt stellen wat zich toont
en niet meer, dan is het zo eenvoudig.Juli

14

Heel eenvoudig vaststellen wat er vast te stellen valt. Zonder al denkend dingen te construeren. Dan blijkt dat heel veel dingen waar je naar verlangde er al zijn.


Juli

15

Wie gaat er voor 100% voor?Juli

16/17

Er is een blinde vlek waar je je niet bewust van bent. Daarin zitten je identificaties. Daar zit
je in een heel beperkte situatie.


Juli

18

Het eigen bewuste zijn zal
open moeten komen.Juli

19

Wanneer je er in zit zie je niet alles.
Iets onbewusts.


Juli

20

Er is een weten van het begin en het eind. In dat weten kan je verblijven. Daarin is geen tijd
en ruimte.Juli

21

Wat betekent het te verblijven daar waar nog
geen bestaan is? Waar de eerste stap nog
gezet moet worden. Het ik.


Juli

22

Begrijpen vindt plaats in de tijd. Wat er aan vooraf gaat is dus niet te begrijpen. Dus het begrijpen moet je maar loslaten.Juli

23/24

Stel vast dat het niet anders kan dan dat het deze totaliteit heeft.


Juli

25

Iedereen schrijft zijn eigen biografie.Juli

26

Vrijheid is er als er geen zorg meer is
voor het zelf.


Juli

27

Zelfmoord komt voort uit een verkramping van het bewustzijn terwijl het ruimere wel wordt ervaren maar niet bereikt kan worden.


Juli

28

In iedereen is wijsheid besloten.


Juli

29

Laat ik die zinloosheid nu maar eerst eens voor 100% accepteren. Dat betekent dat ik ook niet aan het ik vasthoudt. 


Juli


30/31

Het vasthouden aan het
ik geeft lijden.

maandag 30 mei 2016

Kalender juni Douwe Tiemersma

Juni

woensdag

1

Je hoeft er niet mee om te gaan,
je bent het.Juni

donderdag

2

Het bewustzijn zelf heeft de kwaliteit van de gelukzaligheid.


Juni

vrijdag

3

Inzicht is iets direct en van een hogere
orde dan het denken.Juni

zaterdag/zondag

4/5

Als je je niet identificeert met karma
is het er niet.


Juni

maandag

6

Het niet weten hoe het zit is de bron
van het lijden.Juni

dinsdag

7

Hoe zuiverder het inzicht hoe minder de conditionering een rol speelt..Juni

woensdag

8

Over het absolute kan je
helemaal niets zeggen.Juni

donderdag

9

Leef en kijk vanuit je hogere zelf naar het
lagere, niet andersom.


Juni

vrijdag

10

Denken is een middel en altijd indirect.


Juni

zaterdag/zondag

11/12

Keer terug naar de kern van jezelf.


Juni

maandag

13

Zie in dat het maar een illusie is dat we zo belangrijk zijn.Juni

dinsdag

14

Wat er ook gebeurt,
het blijft één geheel.
Juni

woensdag

15

Niets heeft de kracht om
je zelf te beperken.Juni

donderdag

16

Blijf bewust van je
eigen oneindigheid.


Juni

vrijdag

17

De bewustwording van jezelf is er voor en na je conceptie. Word je bewust van je
oorspronkelijk zelf.Juni

zaterdag/zondag

18/19

Je geloofde dat je een ik was,
en er ontstond een ik.


Juni

maandag

20

Iedereen is rijp voor een psychiater, ook de psychiaters.Juni

dinsdag

21

Ik ben de rook
van mijn sigaar.
Juni

woensdag

22

De oerzonde is het ontstaan
van identiteit.Juni

donderdag

23

De duivel is dualisme.


Juni

vrijdag

24

Als je terugkeert naar de oorspronkelijkheid ben je  oneindig. En wat er ook komt is kleiner dan de oneindigheid, het zijn slechts verschijnselen.Juni

zaterdag/zondag

25/26

Blijf alert!.


Juni

maandag

27

Besef dat je eigen
zelf oneindig is.Juni

dinsdag

28

Het oorspronkelijke, van daaruit
zal het moeten komen.
Juni

woensdag

29

In dat vertrouwen
laat je alles los.Juni

donderdag

30

Het ik heeft zich afgezonderd van het ruime geheel. Het heeft zich beperkt tot een hele
smalle aandacht.

vrijdag 27 mei 2016

Eenvoud (Victor Hooftman)

Eenvoud is ongeveer het enige wat ik te bieden heb.
Maar wil je het hebben?

Waar zijn mijn vragen gebleven? (Victor Hooftman)

Ik voel de drang tot vragen stellen
Maar er komt geen vraag op
Ik voel de openheid
De spanning wegvloeien
Ik kan niets doen
Alleen wachten
Op iets wat niet kan komen
Omdat alles al is.

zaterdag 21 mei 2016

Kalender 2 de helft mei Douwe Tiemersma

Mei

vrijdag

20

Die open ruimte is een hele stille sfeer van bewustzijn. Een hele stille helderheid. Een sfeer die weinig heeft te maken met de toestand van het lichaam.

Mei

zaterdag/zondag

21/22

Je zit niet alleen in het lichaam,
je zit in alles.

Mei

maandag

23

Heel eenvoudig eigenlijk, en daar praten we hier al jaren over ?.

Mei

dinsdag

24

Dat bepaalde dingen routinematig gaan doet er niet toe, als het maar bewust blijft en je het los laat.

Mei

woensdag

25

Dat het routinematig gaat wil niet zeggen dat er geen bewustzijn is..

Mei

donderdag

26

Verliefdheid wil zeggen dat je de scheiding tussen jou en de ander helemaal niet meer ervaart, dat je eenheid ervaart.

Mei

vrijdag

27

In verliefdheid ervaar je eenheid tussen jou en de ander. Is het mogelijk dat gevoel uit te breiden tot alles? Ja, dat is mogelijk.

Mei

zaterdag/zondag

28/29

Ik ben verliefd op jullie allemaal.

zondag 1 mei 2016

Kalender 1e helft mei Douwe Tiemersma

Mei

1

Zondag

Een ruimer bewustzijn werkt
positief op alles.


Mei

maandag

2

Als je feeling hebt voor de
essentie verdwijnt de rest.Mei

dinsdag

3

Val niet samen met het ik!.
Mei

woensdag

4

De verkramping om iets vast te houden moet verdwijnen.Mei

donderdag

5

Alle mensen willen gelukkig zijn maar ze verpesten het door aan het ik-centrum vast te houden. Dat is toch tragisch.


Mei

vrijdag

6

Als het openbreekt,
breekt heel het leven open.Mei

zaterdag/zondag

7/8

Dat ‘ik’ is een heel raar iets, dat wil van alles maar zet gelijk alle energie vast.


Mei

maandag

9

De kern van het ik met
zijn zorg is de angst.Mei

dinsdag

10

Je moet van het grotere zelf naar her kleinere ik kijken, niet andersom, dat heeft geen zin.


Mei

woensdag

11

Blijf in je eigen bewuste sfeer
van helemaal open zijn.Mei

donderdag

12

In de open ruimte lost alles op, alle spanningen.
Er is geen plek meer voor het ik als centrum,
voor het kijken, willen, luisteren.


Mei

vrijdag

13

Je kan nauwelijks nog iets zeggen over de wereld of over het ik als je vanuit het zelf kijkt.Mei

zaterdag/zondag

14/15

Dat hele specifieke perspectief van ik het kan je loslaten. dan heb je een heel ander perspectief, dat van de openheid.

donderdag 21 april 2016

Expositie Van Binnenuit door Henk van Dalen

Verbeelding van de reis door de kosmische eenheid van alles.

Schrijf het vast in je agenda. Een mooie expositie van Henk van Dalen in het oude raadhuis van Zwijndrecht van 8 mei tot en met 24 juni. Vanuit een Advaita perspectief  zijn zijn thema's vergankelijkheid,  de cyclus van leven en dood en de kosmische eenheid van alles. Hij werkt met gemengde technieken de jaren 2000 en 2005 ontstonden ook reeksen nachtboot die hij maakte in de polders en de grienden en langs rivieren en kreken rondom Dordrecht gedurende 'vollemaan-nachten'.

Kopieer de link voor meer informatie in uw bovenbalk.
http://www.kunztzwijndrecht.nl/agenda-exposities/expositie-henk-van-dalen/

Henk is elke zondag van 13.30 - 16.30 uur aanwezig om uitleg te geven als dat gewenst is. Zowel over zijn kunst als over zijn achtergrond in de advaita

woensdag 20 april 2016

Kalender april Douwe Tiemersma

April

woensdag

20

Door de gedachte 'ik ben absoluut'
ontstaat het lijden.

April

donderdag

21

Blijf bewust van jezelf
als oneindige oceaan.

April

vrijdag

22

Je ware natuur vergeten is de echte dood, je deze herinneren is de ware geboorte.

maandag

25

Je eet het ijsje, je proeft het ijsje en als je er werkelijk van geniet vallen object en subject weg, dan ben je het ijsje .

April

dinsdag

26

Er hoeft geen afstand te bestaan in het genieten, het waarnemen en het ervaren.


April

woensdag

27

Er is geen weerstand meer, alles valt perfect op zijn plaats.

April

donderdag

28

Je kan niet afgescheiden
leven van de natuur.

April

vrijdag

29

Eerst moet die ontspanning er zijn. Het leven heeft veel energie, maar dat is geen ik energie. Pas dan komt die energie vrij.

April/Mei

zaterdag/zondag

30/1

Een ruimer bewustzijn werkt
positief op alles.

maandag 18 april 2016

Als je iets zoekt .... (Victor Hooftman)

Als je iets zoekt, vind je niets.
Als je Niets zoekt, vind je niets.
Als je niets zoekt, vind je Niets.
Als je Niets vindt, vind je Alles.

zondag 17 april 2016

De één hand selfie. (Victor Hooftman)

Wij hoeven niets meer. Even niets. Mijn guru ligt tevreden te spinnen. We maken een blog. Nutteloos. Ruim en ontspannen. Met één hand. We lezen zoveel ware dingen maar laten het rusten. Rusten in Zijn. We spinnen rustig verder. U mag schrijven of spreken. Wij even niet.  We zijn er even niet. We ontspanden ons en toen waren we weg.

zondag 10 april 2016

Koester de Ananda (Victor Hooftman)

Koester de Ananda, de gelukzaligheid. Het Stralende. Als het vaststelde,  de Ik Benheid,  laat dan niet meer los. Geef je eraan over. Richt je aandacht erop. 
Ontspan dan verder met de ware Humor.

vrijdag 8 april 2016

Hafiz - To anything that moves

Yesterday it was sweet madness,
Reciting poems for hours

And talking about love to anything that
Moved.

I lay down late thinking I might be able to sleep
All the way until there was the light
Of resplendent sounds  -  and polished jokes  -
From the morning birds.

That was foolish of me,
For in just a few minutes, three worlds
Crawled from a cave in my heart,
Built a huge fire and yelled,
"Get Up!"

They could not contain their happiness
Living inside of one as ripe as I.

We began jumping up and down
And banging our heads
Like a drunk bronze clapper in a sacred Buddhist bell  -

Against the fields and mountains,
Against all the jeweled walls of the Universe.

Yesterday was such exquisite madness,
Singing about the Friend for hours

And talking about love to anything
That dared to move.

Yet I believe another wonderful day,
And perhaps even a sweeter height of rare, inspired insanity,
O Hafiz, has just begun.

- From THE SUBJECT TONIGHT IS LOVE  - 60 Wild and Sweet Poems of Hafiz by Daniel Ladinsky


Foto: Vera Hooftman 

donderdag 7 april 2016

Uitspraken Douwe Tiemersma kalender 12-18 april 2016

April

maandag

11

Wat heb je eraan om kennis te hebben over allerlei zaken als je het Zelf niet kent.April

dinsdag

12

Wees stil, laat je mond, je lichaam en je geest zwijgen.
April

woensdag

13

Handelingen die uitgevoerd worden zonder verlangen naar resultaat  zuiveren
het denken en voelen.April

donderdag

14

Als je zonder de aandacht te laten verslappen de vraag stelt: wat is de denkende geest,
blijkt deze helemaal niet te bestaan.


April

vrijdag

15

Als je je zelf afvraagt wat de bron van het ik is zal het ik zelf verdwijnen.April

zaterdag/zondag

16/17

Waar het ik verdwijnt en oplost in zijn bron, openbaart zich het ene.

dinsdag 5 april 2016

vrijdag 18 maart 2016

Loslaten (Victor Hooftman)

Loslaten is zo moeilijk omdat je niet een ding loslaat maar een stukje van jezelf loslaat. Wij identificeren ons met materiële zaken. Die zien we als onszelf. Bijvoorbeeld die auto of dat huis of haar inrichting. En onszelf loslaten is de echte moeilijkheid.

zondag 13 maart 2016

God huist in iedereen. God lives in everybody (Ramankrishna)

God woont ook in de tijger, maar dat is geen reden om de tijger te omhelzen.

Sri Ramakrishna

Foto: schilderij van Sint Franciscus


God also lives in the tiger, but that's no reason to embrace the tiger.

Ramakrishna

On the picture: St Franscicus

zaterdag 12 maart 2016

Vrijheid

Vraag van de week:
We hebben allemaal de behoefte aan vrijheid. Veel van wat mensen doen is daarop gericht. Geld verdienen, vakantie, auto kopen, scheiden, zzp-er worden en ga zo maar doen. Dit op het niveau van de dualiteit, de wereld met zijn normen en waarden. Maar echte vrijheid zit op een ander niveau. Een ongedeeld niveau. Niet horizontaal maar verticaal. Hoe kunnen we onze inherente vrijheidsdrang op ons duale niveau inzetten om naar een werkelijke vrijheidsbeleving te komen?

donderdag 10 maart 2016

De oplossing van het lijden. (Victor Hooftman)

Kun je het lijden van een ander, ontstaan door beperkte standpunten, zien omdat je er niet van verschilt?
En zie je de oplossing van het lijden bij het loslaten van de beperktheid?

vrijdag 26 februari 2016

De blinde kat (Victor Hooftman)

De filosoof Floris van den Berg stelt in zijn boek 'de vrolijke veganist ' dat veganisme een moreel imperatief is. Ofwel: wie geen veganist is kan geen goed mens zijn.
Mee eens?

Op de foto een blinde zwerfkat in de wijktuin Ommoord die tevreden zijn leven leeft. Kan een kat een goede kat zijn? Heeft deze kat er nog zin in? Volgens zijn verzorgers wel.

De zin van het leven is er zin in hebben (Alexander Smit).

woensdag 24 februari 2016

Alexander Smit, audio.

Even kopiëren in de bovenbalk. Mooie man met heldere waarheden. 

https://www.mixcloud.com/jankoehoorn/bijeenkomst-in-baarn-15-september-1989-kant-a/

dinsdag 23 februari 2016

AUM (OHM)

Hij die mediteert over de drie letters, A, U en M als over God, wordt verenigd met het licht van de zon.

Uit: Prashna- Upanishad

maandag 22 februari 2016

Zij wordt Brahman

Zij wordt Brahman zelf,
Wiens lichaam ruimte is,
Wiens ziel Waarheid is,
Wiens vreugde Leven is,
Daar is zij vredig,  gelukkig, onsterfelijk.

Taittriya-Upanisad

Oorspronkelijk wordt hier over Hij gesproken maar in dit geval vind ik Zij toepasselijker.

zondag 21 februari 2016

Is er vrije wil? (Victor Hooftman)

De vrije wil discussie is een bijkans afgekloven bot in Advaita kringen. Is die er wel of niet? Voor en tegenstanders reageren zonder vrije wil zo lijkt het fel op deze discussie. Onnodig. Als we het hebben over vrije wil hebben moeten we ons afvragen of het een belangrijke discussie is. Want als we zien dat we in absolute zin vrij zijn, een diepe gevoelde vrijheid, is dat ook vrijheid van willen. En als er vrijheid van willen is is de discussie en de vraag niet meer van belang.  Als we voor een berg staan en zien mensen die berg beklimmen is het niet van belang te weten of er vrije wil is. We zien wel of we ook de hellingen opgaan of niet. We zijn vrij van willen. 

Victor

Nietsdoen is bijna niet te doen. (Christoph Lüthy)


© thinkstock.
Een filosofische workshop nietsdoen was in een mum van tijd uitverkocht. De deelnemers worstelen met de spanning tussen nuttigheidsdwang en de behoefte aan rust.

Het is buitengewoon raar dat jullie hier zijn", zegt filosoof Christoph Lüthy, gespreksleider in een workshop over nietsdoen. "Jullie hebben een warm huis verlaten, waar je uitstekend niets kan doen, om naar een bijeenkomst te komen om met wildvreemden over nietsdoen te filosoferen."

De workshop in de reeks 'Hoe doe je dat?' is gewild. In de kleine bovenzaal van de Nijmeegse Waag passen maximaal twintig mensen. De organiserende Radboud Universiteit houdt daaraan vast zodat een persoonlijk groepsgesprek mogelijk blijft, maar had zonder moeite een grote collegezaal kunnen vullen.

De problematische omgang met tijd is geen hype, eerder een chronische kwaal waartegen steeds andere wijsgeren en wonderdokters hun recepten voorschrijven, ongeveer zoals bij diëten. Momenteel favoriet: 'Het nieuwe nietsdoen' van Gerhard Hormann. Eerder scoorde hij al met een boek over het vervroegd aflossen van je hypotheek - om een rustig leven te verwerven.

Onthaasting
Maar Hormanns receptuur was niet de eerste en zal zeker niet de laatste zijn, merkt Lüthy op. De hoeveelheid aanmoedigingen om actief te worden gaat ongeveer gelijk op met zelfhulpboeken gericht op onthaasting.

"Ik probeer weleens om niets te doen", zucht student Sociaal Pedagogische Hulpverlening Marit Levelink (22). "Dan laat ik mijn tas en mijn telefoon thuis en loop ik naar de Waal, om naar de bootjes te kijken. Maar al na vijf minuten word ik daar heel onrustig van. Terwijl het juist de rust is die ik zoek. Hopelijk leer ik daar vanavond iets over."

Wie een soort goeroe verwachtte, wordt teleurgesteld. Christoph Lüthy (51), een van oorsprong Zwitserse hoogleraar geschiedenis van de filosofie en de natuurwetenschappen, houdt zich meestal bezig met abstracte thema's zoals de filosofische gevolgen van de evolutietheorie. Hij wil niet eens pretenderen dat hij weet wat nietsdoen is en ziet zichzelf er ook niet in uitblinken. Wel fascineert de materie hem, alleen al omdat hij vermoedt dat het problematische verlangen naar nietsdoen typisch iets van deze tijd is. "Vijftig jaar geleden was een avond als deze ondenkbaar geweest", zegt hij. "Nietsdoen was een vorm van luiheid, vanouds zondige, verwerpelijke tijdsverspilling."


De problematische omgang met tijd is geen hype, eerder een chronische kwaal waartegen steeds andere wijsgeren en wonderdokters hun recepten voorschrijven

© thinkstock.
Wat is nietsdoen eigenlijk? Het is een nogal paradoxaal begrip. Want wie niets doet, houdt zich toch ergens mee bezig: het woord 'doen' suggereert op zijn minst actie, een handeling. Maar het 'niets' ontkent die actie juist. Er is zelfs een werkwoord voor in het Nederlands: niksen. Niets uitvoeren. Valt niets uit te voeren? "Echt nietsdoen is alleen voor de doden weggelegd", zegt Lüthy. Deze tegenstrijdigheid blijkt ook uit een eerste inventarisatie onder de deelnemers. Een aantal van hen noemt activiteiten als meditatie, verinnerlijking, tijdelijk gedachteloos proberen te zijn. Iets waar je jezelf in kan oefenen en disciplineren.

Naar binnen keren
Hoe onmogelijk dat ook is of lijkt: het nietsdoen is hier een soort streven naar leegheid, of beter: een poging om even op te houden met streven en naar binnen te keren. Wat weer een nieuw probleem met zich mee kan brengen, zegt een deelnemer: "Mindfulness heeft mijn focus zozeer verbeterd, dat ik het moeilijk vind om gewoon even niks te doen."

Andere deelnemers associëren nietsdoen met vrije tijd en ontspanning. "Als ik een zwaar tentamen achter de rug heb, kan ik een hele middag kletsen met een vriendin", zegt student psychologie Sara Weerheijm (21). Haar gaat het niet om een ongrijpbaar niets waarnaar innerlijk gezocht moet worden, maar eerder om het tijdelijk met niets nuttigs bezig zijn. Dit moet wel verdiend worden, het mag niet zomaar.

Filosoof Lüthy denkt dat de worsteling met nietsdoen een erfenis is van de christelijke traditie. In de Middeleeuwen ontstond in de benedictijner kloosterorde met haar strikte dagindeling het gebruik om exacte mechanische klokken te gebruiken voor het schema van een dag. Dat waaide langzaam maar zeker over naar de rest van de maatschappij, die tot dan toe gezegend was geweest met de vaagheid van lokale zonnewijzers, die op mistige of donkere dagen onnauwkeurig of zelfs onleesbaar moeten zijn geweest. "Een bestaan zonder kloktijd kunnen wij ons niet meer voorstellen."


Mindfulness heeft mijn focus zozeer verbeterd, dat ik het moeilijk vind om gewoon even niks te doen
Beperkte tijd
Met de komst van de trein in de negentiende eeuw werden lokale tijden vervangen door een nationale tijd, omdat er anders geen dienstregeling te maken viel. De industriële revolutie versnelde het leven en maakte uiteindelijk elke minuut tot een kostbare economische eenheid.

Een proces dat nog steeds doorgaat, voor elke handeling is een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar. Nietsdoen wordt niet ingecalculeerd. Lüthy: "Charlie Chaplin verbeeldt rennend in de film 'Modern Times' boven alles de doctrine van de tijdsbesparing. Een waanzinnige doctrine, want als iets niet te sparen valt, is het tijd. Dat heeft ook schrijver Michael Ende scherp getoond in het kinderboek 'Momo en de tijdspaarders'. De enige die het bedrog van de tijd-bankiers in dat verhaal doorheeft, is een straatveger die weigert efficiënt te worden."

De straatveger is de enige die het volgens Lüthy begrepen heeft. Natuurlijk zou ook Lüthy niet zonder klok kunnen of willen leven, maar nietsdoen in de betekenis van een ledig moment hebben, uit het raam staren of een middag niks noemenswaardigs doen, zou geen slechte naam moeten hebben. Lüthy: "Talloze wetenschappers en kunstenaars hebben verteld hoe zij juist op momenten dat ze zich even ontspanden op hun grootste, meest vernieuwende ideeën kwamen. Luiheid zou een deugd moeten zijn. Zet het voor mijn part in je agenda: vandaag ben ik lui."

Is dat een werkelijke waardering van het nietsdoen, of wordt het luieren op deze manier ook al nuttig gemaakt? Marit Levelink, de studente die slechts vijf minuten naar de boten kan kijken, vond het hoe dan ook een interessante avond. Uit de verhalen van mede-studenten bleek dat ze niet de enige is die tobt met de kunst van het nietsdoen. Levelink: "Nietsdoen, ik ga het voortaan plannen."


Luiheid zou een deugd moeten zijn. Zet het voor mijn part in je agenda: vandaag ben ik lui
'Omgekeerd moralisme'
De Vlaamse filosoof Ignaas Devisch, die binnenkort een boek publiceert over de voordelen van een onrustig leven: "Dat we workshops volgen om te leren niets te doen, is op zich al een grappige paradox. We hebben een cultuur waarin ledigheid 'des duivels oorkussen' is, maar nu lijken we in een omgekeerd moralisme te vervallen, alsof drukte en iets doen verkeerd zou zijn. Beeld je eens in dat we echt volstrekt niets te doen zouden hebben. Dan hollen we toch naar een workshop 'Hoe activeer ik mezelf'?"

"We zijn redelijk massaal op zoek naar een evenwicht of een balans in ons leven, dat zou zijn scheefgetrokken door te veel prestatiedruk en activiteiten. Mijn vraag luidt: is ons probleem dat we geen evenwicht hebben in ons leven, of dat we er zo koortsachtig naar op zoek zijn en maakt dat juist deel uit van onze drukte? Alsof onze grootouders wel een leven in evenwicht hadden."

http://m.trouw.nl/tr/m/nl/5116/Filosofie/article/detail/4230964/2016/01/24/Nietsdoen-is-bijna-niet-te-doen.dhtml?originatingNavigationItemId=5116

donderdag 18 februari 2016

Het lichaam

Terugkeren naar datgene wat voorafgaat aan de waarnemer. Ik ben. Zonder vormen. Zonder standpunten. En dan het langzamerhand verdwijnen in het absolute. Ik was verward toen Nisargadatta Maharaj opeens begon te praten over het voedsellichaam. Alles hangt af van het voedsellichaam. In de oude Upanishaden staat een mooi verhaal over een leraar en zijn zoon die ook op zoek is naar kennis. De vader zegt: ‘Ga jij maar eens een paar weken niet eten en probeer dan die Veda’s nog maar eens uit je hoofd te reciteren’. Dat lukt dan niet meer.

De geestelijke wereld is afhankelijk van het voedsellichaam. Dat klinkt nogal materialistisch. Hoe moet je dit nu plaatsen? Natuurlijk is het voedsellichaam geconditioneerd. Natuurlijk is alles wat zich ontwikkelt op basis van het voedsellichaam geconditioneerd. Natuurlijk is elk kennen geconditioneerd. Natuurlijk is elke spiritualiteit geconditioneerd. Alles wat geconditioneerd en tijdelijk is heeft bepaalde regelmatigheden, afhankelijkheden, processen. Maar waar gaat het werkelijk om? Hoe zit het met jezelf? De hoogste waarheid is niet afhankelijk van die hele wereld van de manifestaties, hoe spiritueel ook. Zie je hoe radicaal dat is? Advaita is niets voor spirituele mensen. Mensen die spiritueel willen zijn knappen af op Advaita, ze stoppen ermee. Omgekeerd geldt ook: spiritualiteit is niks wanneer je Advaita serieus neemt.

Douwe Tiemersma


Vrije wil

Hoe zit het met de vrije wil?
Ga niet speculeren. Ga kijken bij jezelf in hoeverre je al bewust bent van vrijheid. Daar zul je het herkennen. Anders blijven het verhaaltjes. Dat is ook een strategie van spirituele mensen, om maar bezig te blijven met verhaaltjes. Dan ontlopen ze de werkelijke consequenties.
Traditioneel was het zo: welk element bij de leerling is doorslaggevend voor een leraar om iemand als leerling aan te nemen? Je vindt dat op allerlei plekken in de Advaita traditie. Het belangrijkste is: het verlangen naar absolute bevrijding. Dat is niet zomaar een beetje vrijer kunnen leven, maar absolute bevrijding waarbij die terugval niet meer plaatsvindt. Het is duidelijk: de Advaita-weg is niet voor iedereen.

Douwe Tiemersma

woensdag 17 februari 2016

Ananda-meditatie; hoe kan je geluk en vreugde in jezelf vinden?

Gouda, 29 januari 2007

Ananda-meditatie; hoe kan je geluk en vreugde in jezelf vinden? 

Douwe Tiemersma: Alle mensen willen gelukkig zijn. De meeste mensen vinden dat hun geluk afhangt van externe omstandigheden. Dat hoeft niet zo te zijn, als je ervaart dat je zelf geluk in je hebt en dat zelf bent. Als je dat niet zo ervaart, is het de moeite waard te kijken of je dat geluk en die vreugde in jezelf kunt vinden. Om vreugde in jezelf te vinden zul je met je aandacht terug moeten gaan naar jezelf, naar je eigen sfeer van concrete ervaring. Het gaat om de ervaring, niet om het denken erover. Je zult het geluk moeten voelen. Velen kennen de hartmeditatie en die helpt hierbij. Word je bewust van je standpunt in je lichaam. Als dat het hoofd is, laat je dan letterlijk zakken naar je hartstreek. Daar in die hartenergie is meteen de zijnservaring van vreugde, liefde en geluk. Ook al is die ervaring nog niet sterk, innerlijk iets van geluk ervaren is het begin van de meditatie op ananda. Zijn er mensen die dit niet zo kunnen ervaren? Je moet wel even glimlachen, hoor. Ja, je hebt dan al direct een vreugdevolle uitdrukking. De uitdrukking en de ervaring van vreugde en geluk gaan samen. Dus heel concreet is er iets of ietsje van vreugde, liefde en geluk in je. Je hoeft dan niets anders te doen dan daarbij te blijven. Dan merk je dat dit zijnsgevoel zich gaat versterken. Is het bij iedereen zo, dat het sterker wordt? Blijf daarbij. Het is een eigen zijnservaring van geluk, een innerlijke ervaring van jezelf. Zelf ben je geluk, ananda.

Blijf intern gericht op de vreugde, de liefde, het geluk. Ook al is er eerst nog een afstand tussen jou en het geluksgevoel, deze afstand gaat verdwijnen als je je er meditatief op richt. Langzamerhand kom je steeds meer terecht in die sfeer van geluk. Je wordt steeds meer dat wat het object van meditatie was: geluk.

Dus wanneer die gelukssfeer dichterbij komt, ga je er steeds meer in op, val je er langzamerhand mee samen. Op hartniveau werkt dat het snelste, maar het gebeurt ook als je je ruimte open laat.
Voor zover je in de sfeer van geluk bent, kun je vaststellen dat die sfeer geen ruimtelijke grens heeft, dat hij oneindig is. De ervaring van een stukje geluk is de top van de berg van geluk die je zelf bent. Blijf bij en blijf in de essentie van geluk. Dan gaat het geluk zich intensiveren en wordt het oneindig. Het is de grootste gelukzaligheid. Blijf in deze essentie van geluk, vreugde, liefde. Als je ze even kwijt bent, begin dan maar rustig opnieuw: eerst in de sfeer van jezelf iets van die sfeer van vreugde en geluk vinden. Vooral in de hartstreek is het het gemakkelijkst.

Eventueel roep je een bepaalde situatie op in je herinnering waarin liefde, vreugde en geluk aanwezig waren. Als je je die herinnert, is dat niet alleen iets van het verleden, maar ook van hier en nu. Je ervaart het nu als werkelijk. Die ervaring is een soort energetische wolk, een lichte wolk, een lichtende sfeer van alleen maar vreugde en geluk. Laat de afstand maar kleiner worden, blijf bij de essentie van vreugde en geluk. Ga die sfeer maar binnen, ga er maar steeds meer mee samenvallen. Als je daar helemaal in aanwezig bent, ervaar dan maar dat je zelf werkelijk oneindige gelukzaligheid bent. Als je bij de essentie blijft wordt de vreugde en het geluk sterker. Het overweldigt je en dan ben je het geluk zelf. Die sfeer van geluk is primair en oneindig. Dat ben jezelf, die oneindige ananda. Als er iets in je eigen sfeer is wat daar niet in past, laat je dat daarin maar oplossen. Het hoeft niet weg, maar als je bij de essentie van geluk blijft gaat dat oplossen. Blijf bij de essentie van geluk en vreugde, de grote gelukzaligheid. Het is een hemelse sfeer. Als je subtiel luistert, hoor je de mooiste muziek, heel ijl, ontzettend ijl, oneindig in die oneindige sfeer van ananda. Als je wat meer visueel bent ingesteld, ervaar je heel subtiel prachtige lichtende kleuren, stralend, doorzichtig, heel ijl, van grote schoonheid. Blijf bij de essentie van gelukzaligheid. Er is ook een geur, heel subtiel een bloemengeur, heerlijk. En de smaak: heerlijk, heel subtiel, groots. Gevoelsmatig is er een eindeloze ontspanning, een gevoel dat je je smelt in gelukzaligheid.

Eerste deel van de tekst.
Zie voor de rest het boek Satsang van Douwe Tiemersma
http://uitgeverij-advaita.vrijeboeken.com/book/9789077194102-satsang.html