Populaire berichten

vrijdag 30 december 2016

Energie in beweging (Victor Hooftman)

Uiteindelijk is alles een interpretatie van het ene. Energie in beweging eeuwig golvend door een zichzelf scheppend universum.

donderdag 29 december 2016

Het ego (Victor Hooftman)

Het woord ego gebruikt in zijn psychologische betekenis is vrij nieuw. In feite heeft Freud dit woord zijn huidige betekenis gegeven in psychologische zin.

Wikipedia schrijft onder andere het volgende over het ego:

'In het normale spraakgebruik bedoelt men met het woord "ik" het "subject". Het woord "ego" gebruikt men algemeen voor de identificatie van het zelf met een onjuist denkbeeld. Als "zelfbeeld" is het dus onecht[1][2] in die zin, dat het denkbeeld over zichzelf niet overeenkomt met de werkelijkheid. Men spreekt bijvoorbeeld over iemand met een groot "ego", als die mens bijvoorbeeld van zichzelf vindt dat hij erg belangrijk is, terwijl dat voor velen in de werkelijkheid niet zo blijkt te zijn. In dat geval wordt het subjectieve "ik" tot object van verschillende beschouwingen.'

Een mooie beschrijving. In advaita kringen ziet men het ego meestal meer als de doener. Die ziet dat er wat gebeurt en denkt dat hij dat doet en een belangrijk middelpunt is. Het ego, de doener, schept zich een continuiteit. Als een gedachte, het blijft slechts één van de vele gedachten die opkomen. Als een fragment van het geheel,  de ik-gedachte. Maar niet meer dan dat.

Over de foto kunnen we dus melden dat de tekst niet klopt in de zin dat het zinloos is een (ik) gedachte een (ik) gedachte te laten veranderen. Mission impossible.

dinsdag 27 december 2016

Ik ben het pad en de waarheid .... (Victor Hooftman, U.G. Krishnamurti)

Het nut van het leven is slechts het leven. Om er over te praten met anderen is niet zinvol. Iedereen wil alleen horen hoe hij gelukkig, of nog beter, verlicht kan worden. Niet te accepteren hoe het is en in te zien dat streven naar verlichting zinloos is. Je kan je ontspannen en glimlachen, je kat aaien, maar er is geen pad naar verlichting. Het is ons aangepraat dat er zo'n pad is. 'Ik ben het pad en de waarheid' betekent niet dat er een pad is, juist niet.

Victor 

zondag 25 december 2016

Ontspannen door te glimlachen

Ontspannen door te glimlachen. Jezelf zacht laten worden en de gedachten, die nooit van jezelf zijn, laten voor wat ze zijn. Jezelf zacht laten worden.

Kopieer de onderstaande link in je bovenbalk.
https://youtu.be/5-KezcuJnAM

zaterdag 24 december 2016

Kalender januari Douwe Tiemersma

1-2
Januari 
Mensen zijn zo vaak geneigd anderen de schuld te geven; de omstandigheden de schuld te geven, maar het is de gerichtheid op het ik dat de schuld is.
3
Januari 
Conflicten intern, extern, betekenen lijden. De oplossing is het loslaten van de ik gerichtheid.
Op grover en subtiel niveau.
4
Januari 
Je kan blijven loslaten als
de helderheid er maar is.
5
Januari 
Het gaat om je eigen ervaring. Oneindigheid, gelukzaligheid, zie dat niets dit kan verstoren.
Het is onvervreembaar de kern van mezelf.
6
Januari 
Bewust worden van wat je bent, bewust worden van wat je niet bent.
7-8-9
Januari 
Ik ben meer dan al die etiketten.
10
Januari 
Blijf als er een blokkade is bewust van de oneindigheid, de ruimte, de ruimte, de ruimte.
11
Januari 
Het is zo mooi dat de hoogste spiritualiteit een logica heeft waar geen spelt tussen de krijgen is.
12
Januari 
Ieder mens wil gelukkig zijn maar juist het willen voorkomt dat. Tragisch. Het 'ik wil' , het 'ik wil niet' moet verdwijnen.
13
Januari 
De beperking van 'ik wil'
moet losgelaten worden.
14
Januari 
Wie geeft de prioriteit aan het opheffen van het lijden? Dat is het opheffen van de dualiteit. De meeste mensen willen van twee walletjes eten.
15-16
Januari 
Mensen willen vrij zijn maar doen het verkeerde en houden het beperkte vast. Het fundamentele punt van het lijden.
17
Januari 
Het meest basale conflict is het besef te hebben van oneindig te zijn, vrij te zijn, en aan de andere kant het niet willen loslaten van de beperkte identiteit. Het is de fundamentele tragiek van mensen.
18
Januari
Is er nog iets van jezelf
dat je overeind wil houden?
19
Januari 
Een ik tegen de rest, het wordt al heel gauw pathologisch. Maar onbewust ervaren mensen toch wel wat van het oneindige. En daarom zijn er niet nog meer geesteszieken.
20
Januari 
De Happinez heeft 120.000 abonnees, het is een lifestyle geworden. Maar dat gaat niet erg diep. Een beetje dit, een beetje dat.  
21
Januari 
Iedere keer als je iets wil presteren, iets wil neerzetten, ben je weer in die beperking. Als een golfje. Maar je bent de oceaan. 
22-23
Januari 
Totaal. Oneindig.
Het ego moet schipbreuk leiden.
24
Januari 
Als je iets wilt vasthouden, zit je er aan vast en bepaalt dat je identiteit en je lijden.
25
Januari
Een heleboel mensen willen niet zo diep ontspannen. Die willen actief blijven. Je wilt niet loslaten van wat je belangrijk vindt. Wie wil dat wel. Dat zijn er niet veel.
26
Januari 
Het leven is mooier dan ooit, altijd nieuw, niets wordt meer vastgehouden.
27
Januari 
Je bent niet iemand die denkt, die iets wil, iets doet.
Als je dat wel bent zie dan hoe leeg het is.
28
Januari 
Weten dat je oneindig bent, maar dat niet zo ervaren., dat is de reden voor je complexen. 
29-30
Januari 
Wanneer je helder blijft zie je steeds meer, steeds meer lagen in jeZelf.
31
Januari 
Herken het hogere.
Je hebt het al eens ervaren.

Douwe Tiemersma