Populaire berichten

maandag 27 augustus 2018

Puurheid

Je bent vervuld, sereen en kalm
Je voelt je gelukkig
Je ervaart het leven in zijn puurheid

Als alles goed is kun je gerust sterven
Dan is doodgaan heerlijk

Als alles goed is kun je ook vrijuit gaan
Dan is er geen angst meer, maar liefde

Je bent niet meer bang voor liefde
Je bent niet meer bang voor openheid en kracht

Je bent niet meer bang om te vallen

Je doet dan alles met een lach
En blijft lachen
Want alles is goed

Sterven

Sterven is het geroffel van de Eeuwigheid
Het leven juicht in de dood
De liefde sterft in de moederschoot
Elke traan kan een goddelijke lach zijn

Wordt wakker schone slaapster

Word wakker schone slaapster
De Dag is aangebroken

Het licht daagt eindeloos
En de pracht van God ligt in je hand

Word wakker lieveling
Word wakker

Word wakker

Ovanti

zaterdag 11 augustus 2018

Gedicht Kahlil Gibran

Geef mij Stilte
En ik zal de nacht trotseren.

De eigen ontwikkeling

Men moet de dingen
De eigen, stille, ongestoorde ontwikkeling laten,
die diep van binnen komt,
en door niets gedrongen
of versneld worden kan;
het komt neer op verdragen –
en dan
baren …
Rijpen zoals de boom, die haar sappen niet stuwt
en vol vertrouwen in de storm
van de lente staat,
zonder angst,
dat er daarna geen zomer
komen kan.
Hij komt toch!
Maar hij komt alleen tot de geduldigen,
die er zijn,
alsof de eeuwigheid voor hen lag,
zo zorgeloos stil en wijds …
Men moet geduld hebben,
met het onopgeloste in het hart
en proberen, de vragen zelf lief te hebben,
als kamers die gesloten zijn,
en als boeken, die in een zeer vreemde taal
geschreven zijn.
Het gaat erom, alles ‘te leven’.
Als men die vragen leeft,
leeft men misschien geleidelijk aan,
zonder het te merken,
ooit op een dag,
(Rilke)

vrijdag 10 augustus 2018

WEES STIL

WEES STIL. Wat betekent stilte? Het betekent: vernietig jezelf. Want iedere vorm of gedaante is de oorzaak van problemen.

donderdag 9 augustus 2018

Gedicht van Joris Vincken

Laat me niet vergeten,
dat wat ik nooit heb geweten,
maar waar mijn hart over zingt,
wat mijn tranen huilen.

Voorbij de pijn in onze ogen,
de kramp in onze handen,
is het leven één,
zijn wij samen.

Laat mijn verlangen dansen,
zonder ooit een antwoord te vinden,
zonder ooit te begrijpen,
wat ik nooit heb geweten.

- Joris Vincken -

maandag 6 augustus 2018

Wie ben ik?

De vraag, 'wie ben ik', was de centrale vraag van Ramana Maharshi. Later stelde Douwe Tiemersma bijna dezelfde vraag met 'hoe zit het met jezelf'. Keer naar binnen en ga aan de slag.

zondag 5 augustus 2018

Cultuur is niet persoonlijk

Cultuur is niet persoonlijk, het is iets wat we geaccepteerd hebben om te kunnen overleven in de samenleving. Zolang wij nog handelen op grond van onze cultuur zijn we geen individuen maar delen van een collectief. De zwaarste drukkende culturen hebben de minst vrije individuen opgeleverd. Ook minder kunstenaars, schrijvers  en uitvinders, innovatie heeft vrijheid nodig. Je kunt alleen een echt individu worden als je breekt met de oude rotzooi die we wijsheid noemen.
Mijn geest, mijn karakter, we hebben het er graag over. Onzin. Geprogrammeerde onzin. Doorzie, zie hoe je bepaald bent, zie hoe  onvrij je bent!

donderdag 2 augustus 2018

Jaarprogramma 2018 van de stichting Dutch Foudation for MysticismMystieke teksten lezen

Antoinette van Gurp en Marieke Brouwer verzorgen een aantal middagen waarop inspirerende mystieke teksten uit verschillende religies worden gelezen, besproken en ervaringen en indrukken n.a.v. de teksten worden gedeeld.

Plaats: Huis op het Spui, Handboogstraat 4, 1012 XM Amsterdam, aan de achterzijde van de Oude Lutherse kerk.
Data: vanaf september 2018 (de exacte data worden nog bekend gemaakt)
Kosten: worden nog bekend gemaakt.


Oecumenisch avondgebed

Iedere dinsdag- en donderavond houden we een oecumenisch avondgebed. De eerste donderdag van de maand houden we een oecumenische viering waarin wij brood en wijn met elkaar delen.
Tijd: van 20.00 tot ongeveer 20.45 uur
Kosten: vrije bijdrage voor wie dat wil
Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag
Contact: Carine Philipse carinephilipse@ziggo.nl
Aanmelden: zo mogelijk graag van te voren een mailtje sturen, zodat we weten hoeveel mensen er ongeveer komen.


Interreligieus avondgebed

Als daar belangstelling voor is, willen we iedere eerste maandag van de maand een interreligieus avondgebed houden.
Voor wie: voor mensen uit alle religies
Inhoud: we lezen teksten uit verschillende religieuze bronnen, en bidden en zingen samen
Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag
Tijd: iedere eerste maandag van de maand van 20.00
tot ongeveer 20.45 uur
Voertaal: Nederlands of eventueel Engels
Kosten: vrije bijdrage voor wie dat wil
Aanmelden: om het avondgebed te kunnen voorbereiden, is het goed te weten hoeveel mensen er mee willen doen, uit welke religieuze achtergronden en in het Nederlands of Engels. Neem daarom s.v.p. contact op met Carine Philipse, e-mail: carinephilipse@ziggo.nl.


Dromen en spiritualiteit

Leiding: Barbara Koning, bestuurslid van onze stichting, godsdienst-
psychologe, geestelijk begeleider, en Jungiaans geschoold
Inhoud: in een kleine groep (ca. 6 à 8 personen) bespreken we onze
dromen en leggen de link met spiritualiteit.
De sfeer is vertrouwelijk. De deelnemers delen wat er in de
groep gebeurt niet met anderen die geen deelnemer zijn.
Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag
Tijd: een avond per maand, van 19.30 tot 21.30 uur
Start: oktober 2018
Kosten: € 5,00 per keer
Aanmelden bij: Barbara Koning b.koning@online.nl en Carine Philipse: carinephilipse@ziggo.nl


Mystieke teksten lezen

Leiding: Carine Philipse
Inhoud: Eén keer per maand lezen we volgens de methode van de Lectio Divina een tekst van Ramana Maharshi en één keer per maand een tekst van Meister Eckhart.
Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag
Tijd: twee avonden per maand, van 20.00 tot 21.30 uur
Kosten: € 5,00 per keer
Aanmelden bij: Carine Philipse: carinephilipse@ziggo.nl

Ramana Maharshi: tweede maandag van de maand, 20.00- 21.30 of 22.00 uur. Start: 12 november.
Meester Eckhart (dus niet Eckhart Tolle) derde maandag. Start: 17 december. 20.00 tot 21.30 of 22.00 uur.


(Ik mag de teksten van Ramana Maharshi samen met Carine lezen en zal ook meelezen bij Meester Eckhart)

∞∞∞∞∞∞∞∞


N.B.
Voor alle activiteiten geldt: eventuele baten komen ten goede aan de doelen van de stichting, conform de ANBI-regelgeving.
Als u reageert op deze website zullen uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden.


woensdag 1 augustus 2018

Balans

Seneca stelt dat je pas in balans bent als niets je meer kan verstoren.
Bladblazers, hogedrukspuiten en andere onzin doet je niets.
Armoede, bio-industrie en extreme bevolkingsgroei laat je koud.
Monddood gemaakt worden over de problemen met islamitische vluchtelingen laat je aan je voorbij gaan.
Domheid en egoïsme zie je als een gegeven.
Is de balans eigenlijk wel wenselijk of sluit het mededogen uit?

Ik wou ...


Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen.


(meestal toegeschreven aan Godfried Bomans, maar dit schijnt nogal onzeker te zijn).