Populaire berichten

donderdag 2 augustus 2018

Jaarprogramma 2018 van de stichting Dutch Foudation for MysticismMystieke teksten lezen

Antoinette van Gurp en Marieke Brouwer verzorgen een aantal middagen waarop inspirerende mystieke teksten uit verschillende religies worden gelezen, besproken en ervaringen en indrukken n.a.v. de teksten worden gedeeld.

Plaats: Huis op het Spui, Handboogstraat 4, 1012 XM Amsterdam, aan de achterzijde van de Oude Lutherse kerk.
Data: vanaf september 2018 (de exacte data worden nog bekend gemaakt)
Kosten: worden nog bekend gemaakt.


Oecumenisch avondgebed

Iedere dinsdag- en donderavond houden we een oecumenisch avondgebed. De eerste donderdag van de maand houden we een oecumenische viering waarin wij brood en wijn met elkaar delen.
Tijd: van 20.00 tot ongeveer 20.45 uur
Kosten: vrije bijdrage voor wie dat wil
Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag
Contact: Carine Philipse carinephilipse@ziggo.nl
Aanmelden: zo mogelijk graag van te voren een mailtje sturen, zodat we weten hoeveel mensen er ongeveer komen.


Interreligieus avondgebed

Als daar belangstelling voor is, willen we iedere eerste maandag van de maand een interreligieus avondgebed houden.
Voor wie: voor mensen uit alle religies
Inhoud: we lezen teksten uit verschillende religieuze bronnen, en bidden en zingen samen
Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag
Tijd: iedere eerste maandag van de maand van 20.00
tot ongeveer 20.45 uur
Voertaal: Nederlands of eventueel Engels
Kosten: vrije bijdrage voor wie dat wil
Aanmelden: om het avondgebed te kunnen voorbereiden, is het goed te weten hoeveel mensen er mee willen doen, uit welke religieuze achtergronden en in het Nederlands of Engels. Neem daarom s.v.p. contact op met Carine Philipse, e-mail: carinephilipse@ziggo.nl.


Dromen en spiritualiteit

Leiding: Barbara Koning, bestuurslid van onze stichting, godsdienst-
psychologe, geestelijk begeleider, en Jungiaans geschoold
Inhoud: in een kleine groep (ca. 6 à 8 personen) bespreken we onze
dromen en leggen de link met spiritualiteit.
De sfeer is vertrouwelijk. De deelnemers delen wat er in de
groep gebeurt niet met anderen die geen deelnemer zijn.
Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag
Tijd: een avond per maand, van 19.30 tot 21.30 uur
Start: oktober 2018
Kosten: € 5,00 per keer
Aanmelden bij: Barbara Koning b.koning@online.nl en Carine Philipse: carinephilipse@ziggo.nl


Mystieke teksten lezen

Leiding: Carine Philipse
Inhoud: Eén keer per maand lezen we volgens de methode van de Lectio Divina een tekst van Ramana Maharshi en één keer per maand een tekst van Meister Eckhart.
Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag
Tijd: twee avonden per maand, van 20.00 tot 21.30 uur
Kosten: € 5,00 per keer
Aanmelden bij: Carine Philipse: carinephilipse@ziggo.nl

Ramana Maharshi: tweede maandag van de maand, 20.00- 21.30 of 22.00 uur. Start: 12 november.
Meester Eckhart (dus niet Eckhart Tolle) derde maandag. Start: 17 december. 20.00 tot 21.30 of 22.00 uur.


(Ik mag de teksten van Ramana Maharshi samen met Carine lezen en zal ook meelezen bij Meester Eckhart)

∞∞∞∞∞∞∞∞


N.B.
Voor alle activiteiten geldt: eventuele baten komen ten goede aan de doelen van de stichting, conform de ANBI-regelgeving.
Als u reageert op deze website zullen uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten