Populaire berichten

dinsdag 31 januari 2017

Wie wil de hemel? (Victor Hooftman)

Wij willen de hemel niet. De hemel is saai. We willen de hel niet. De hel is te warm. Wij willen slechts antwoord op de vraag 'wat we zijn'.

zondag 29 januari 2017

U.G. Krishnamurti tells ....

Nothing to do. Nothing to achieve. Rest. Don't listen to other. Look for yourself. Don't follow anybody. There have been sage enough but they can't learn you the essence. If you are in a natural state it is just a matter of luck. Not of achievement. Copy the link and listen to UG with a nice music.

https://drive.google.com/file/d/0BzovmiS98d2yMjNITUUxd2g3bWc/view?usp=drivesdk

zaterdag 28 januari 2017

Interview met Victor Hooftman door Patrick Kicken


Hierboven de link naar het interview van Patrick Kicken met uw blogger. Even op klikken of kopiëren in de bovenbalk.

vrijdag 27 januari 2017

Chakrayoga, naar vrijheid en eenheid (Douwe Tiemersma)

Chakrayoga: voor wie verder wil met yoga


https://www.advaitacentrum.nl/boeken/chakrayoga (even kopiëren in de bovenbalk)

DOOR EWALD WAGENAAR · 29/08/2011  

ARTIKEL KOORDDANSER MAGAZINE
Bewustzijn in je lichamelijke zijn Yoga is een bevrijdingsweg. Weg uit de vaak als ‘lastig’ ervaren menselijke situatie van onvrije gebondenheid aan het lichaam, bij een besef dat er vrijheid en eenheid is. Chakrayoga kan helpen die situatie op te lossen. Douwe Tiemersma, non-dualist en leider van het Advaita Centrum in Gouda, maakte een uniek boek over chakrayoga. Voor wie de weg van vrijheid en eenheid kiest. Door Ewald Wagenaar Er zijn veel yogamethodes. De een maakt je superfit, de ander is contemplatief en met weer een ander kun je yogawedstrijden winnen als je voldoende je best doet. Het yogametier is een bos vol bomen geworden. De aandacht ligt meestal op het lijf. Het gaat bij yoga in principe om het bewustzijn, volgens Patanjali, niet om de lichamelijke oefening sec. De yogi’s kiezen de weg van het lichaam, controle. De andere weg is die van het besef van eenheid en vrijheid. Openheid, zegt Douwe Tiemersma. Hij is een van de eerste pioniers in ons land op het gebied van non-dualiteit en een leerling van Sri Nisargadatta die een ‘gerealiseerde’ was, een verlichte, of jnani. Dat is iemand die de waarheid leeft, die niet meer wordt geregeerd door illusies, maar zuiver bewustzijn is. In het contact met Douwe proef je dit. Douwe is bioloog en gepromoveerd filosoof en besloot jaren geleden zijn succesvolle wetenschappelijke loopbaan te vervolgen als centrumleider van het Advaita Centrum in Gouda. Honderden, zo niet duizenden mensen begeleidde hij in hun weg om het non-duale bewustzijn te vergroten. Dat doet hij door mensen te helpen hun bewustzijn opener te maken; openheid is de weg die Douwe predikt. Openheid staat tegenover verkramping, beperking, conditionering, polarisatie, afgescheidenheid. Even leek aan zijn missie een einde te komen toen vorig jaar slokdarmkanker werd geconstateerd. Maar na intensieve behandeling lijkt hij nu aan de beterende hand en sinds kort pakt hij zijn taken weer op. Hoe kijk je als non-dualist naar je ziekte Zijn leermeester Nisargadatta, decennia geleden aan keelkanker overleden, zei: ‘Ik ben al dood’, om aan te geven dat hij – hoewel doodziek – boven leven en dood stond. Douwe is wat voorzichtiger: ‘In het begin heb ik het open gelaten, het loopt zoals het loopt, vanuit een besef dat het goed is zoals het is. Maar de mensen om me heen wezen op de goeie kanten die dit werk met zich meebracht. Ze wezen op de goede dingen ervan. Toen is bij mij meer gerichtheid ontstaan, of beter een intentie, op een gezonde afloop van de ziekte, zonder dat ik daar nu een psychisch belang of verlangen aan ging hechten.’ Het werk ging door, je maakte een boek over chakrayoga. Hoezo? ‘Jaren geleden schreef ik ‘Pranayama’ over het leren kennen, ontplooien en loslaten van adem en levensenergie. Dat leidde tot een doorlopende cursus over de verschillende levensenergieën. Het cursusmateriaal is nu in een praktisch boek gegoten. Het materiaal was er dus al enige tijd.’ Het is geen fitnessboek… ‘Nee, al is yoga dat – zelfs in India – wel geworden. Hatha yoga is de weg naar een superlichaam.’ Controle over het lichaam, tot in het extreme. ‘Ja over siddhi’s, de supervermogens, gaan wonderlijke verhalen. Zoals het zweven en andere paranormale dingen. Het enige wat daarbij positief is, is dat wat de harde werkelijkheid heet, wordt doorbroken. Het is de geestelijke instelling in het Westen waardoor we dit niet kunnen ervaren. Toch is het er wel, een wereld die de stoffelijke wereld beïnvloedt.’ Werkelijkheid is afhankelijk van je eigen instelling… ‘Ja er is geen absolute werkelijkheid, de wereld verschijnt steeds anders. Sterker nog: er ís niks anders dan de gepercipieerde werkelijkheid! De wereld verschijnt steeds op andere manier. De wereld die je waarneemt is dus altijd geconditioneerd en betrekkelijk.’ Is er een absoluut bewustzijn? ‘Ja, maar bewustzijn gaat over de ieders waarheid, of op het hoogste niveau over alle waarheden. De ene waarheid kan hoger zijn, omdat het een ruimer gebied overziet. Bewustzijn en standpunt vallen altijd samen, bewustzijn is een point of view. Hoe minder geconditioneerd je point of view, hoe hoger je waarheid. Er is dus onderscheid mogelijk. Meer waarheid beslaat dan een groter gebied. In wetenschap gaat dit ook zo. Om Newton’s ideeën moeten we nu grinniken, omdat we nu de beperkingen ervan zien. We zien nu zijn fysica als een deelwaarheid. Een waarnemer ziet in het algemeen dus minder gesluierd naarmate hij minder geconditioneerd wordt. Logischerwijze betekent een absoluut standpunt dat er een absolute waarheid is. Dan zitten er geen conditioneringen van de waarnemer meer bij. Je zit dan op het niveau van het bewustzijn van de oneindig open essentie, het non-duale bewuste zijn. Dat is een zijnservaring. Dat is de enige waarheid die er dan nog kan zijn. Openheid. Zodra er iets wordt ervaren in de gewone zin is er namelijk al scheiding, die van het subject en het object.’ Pittig… ‘Begrijp het maar vanuit de systeemopbouw van het lichaam, met zijn eigen processen. Die processen zijn deelfuncties van andere processen van een hoger niveau, met een ruimer perspectief. Het zijn juist biologen die wijzen op de kleine processen die in de grotere gevat zijn. Cellen, soorten en ecologische systemen: verschillende niveaus van zijn. Hoe ruimer het bewustzijn wordt, hoe minder specifiek het wordt. Eerst detail- en proceskennis. En dan zijnskennis. Daarin worden niet alle feiten gekend, maar het grotere geheel als patroon herkend. Niet de oneindige feitenkennis. Vergelijk het maar met het globaal kennen van je lichaam, maar niet weten niet hoe je zenuwen werken. Als je naar kleine eenheden gaat, zie je kleine. Absoluut bewustzijn is niet de hoogste schaal van die niveaus, omdat er dan nog steeds een kenner is. Het is on-kenbaar…’ Waarheid is altijd geconditioneerd…? ‘Een bevrijde in het leven, een jnani, gerealiseerde, heeft duidelijk bewustzijn van zichzelf als absoluut bewustzijn, een totale non-duale openheid. Toch zijn en blijven er functionerende geconditioneerde programma’s in hem. Maar ze draaien hem geen rad voor ogen, hij doorziet Maya. De schijngodin krijgt hem of haar niet te pakken. Conditioneringen zijn er wel, maar grijpen hem niet meer, maar worden doorzien als betrekkelijk.’ Je boek helpt hierbij. Geen startersboek? ‘Het boek is voor wie al wel wat heeft gedaan met yoga en lichaamsenergie. Het is ook handig om eerst Pranayama te hebben gelezen, hoeft niet.’ Is yoga yin of yang? ‘Yoga is de weg om die beide juist te overstijgen. Als je yin bent, krijg je dus wat meer yang om je bewuster te maken…’ Ieder chakraboek geeft een andere leer en zelfs andere chakra’s… ‘Energetische structuren zijn nooit eenduidig. Dat komt ook door de diverse waarnemers in verschillende culturen en verschillende tijden. Er is wel basis van algemeen gedeelde ervaring, intersubjectiviteit. Dit boek levert je eigen ervaring op, niet veel theorie. Zodat je bij jezelf verder kan gaan onderzoeken, waar jouw ervaringen met je chakra’s en chakra-energieën mee te maken kunnen hebben.’ Je kiest voor zeven chakra’s. ‘Zeven vond ik meer dan genoeg, haha. Er zijn meer volgens anderen. Je kan nog ’s zeven onder en boven je hoofd benoemen. Maar voor yoga als bevrijdingsweg zijn die niet nodig. De totale zuiverheid zit in elk chakra. Niet nodig om nog meer te grijpen.’ Waarom behandel je dan kruinchakra het laatst? ‘Ik behandel de chakra’s van boven naar beneden. Ik wilde beginnen bij het niveau waar mensen zich het meest bewust zijn, het mentale, dus het voorhoofdchakra eerst, dan het keel-, hart-, navelchakra, enzovoort. Van daaruit verder exploreren. Als er bewustzijn van de lagere bewustzijnsniveaus is ontstaan, gaan we weer naar boven, ook naar het hogere niveau van het kruinchakra. Waarheen gaat de bevrijding van de polariteiten, de kundalini-bevrijding? ‘Deze thematiek van kundalini is erg actueel. Energie loopt van pool naar pool. Die gescheidenheid kan worden overwonnen. Dat is de kern van menige mystiek. Helaas wordt te vaak op een oppervlakkige manier, met te zware oefeningen en ondeskundigheid over gevolgen, met sterke energieën gewerkt. Op alle chakraniveaus kunnen energieën vrijkomen die sterk zijn. Hoe dieper je gaat in je lichaam hoe zwaarder je ze kan ervaren. Bijvoorbeeld met hartenergie, je wordt dan ontzettend liefdevol of gevoelig. Je kan ook té gevoelig worden. Op de diepste, de laagste, chakra’s zitten de sterkste energieën. Ze zijn vrij autonoom. Ze gaan vooraf aan het persoonlijke. Seksuele energie is voor instandhouding van de soort en dus sterker dan het individuele persoonlijke. Als die vastgehouden wordt, uit balans raakt of niet in harmonie is, kunnen problemen ontstaan.’ Voorbeeld? ‘Neem een seksuele prikkeling tussen twee mensen. Hun wereld verandert op slag, zoals bij een verliefdheid. Of een ontroering op hartchakraniveau. Dan kan ontroering ook totaal kan worden, met te veel huilen. Of andersom: het is te slap, er is niets of nauwelijks energie in het chakraveld. Wortelchakra heeft met aarde-energie te maken, zitvlak en voetzolen, je voelt je zwaar rusten, belangrijk voor iedereen om te ervaren. Die energie is zo groot als de aarde zelf als je goed geaard bent, maar als ze slap is voel je je zeer onzeker. Het boek helpt je om die energieën te leren kennen, de dynamiek ervan te zien, ze te zuiveren en op harmonische wijze te laten ontplooien.’ Hoe zit de relatie tussen ‘zijn’ en ‘zelfzijn’? ‘Zijn is een meer algemeen begrip. Als je het tegenover elkaar zet: zijn is een niet-bewustzijn, niet bewust van zichzelf. Het slaat op je eigen bestaan. Je bent in de ruimte van verschijnselen, ook lichamelijk. Dat is nog niet altijd van binnen doorzien in je bewustzijn. Hoe lager je in je chakra’s komt, hoe meer zijn, hoe minder bewustzijn. Het gaat er met yoga om dat bewustzijn uit te breiden naar beneden, in dat onbewuste zijn. En andersom, om het zijn naar het bewustzijn te halen. Van boven naar beneden: dat is de essentie van bewustwording.’ Leef je zelf in het absolute bewustzijn? ‘In het totale open zijn. De open ruimte waarin de schepping verschijnt, is mentaal te begrijpen. Maar de realisatie van die openheid is een zijnservaring, ik ben Dat, ik besef dat dit mijn eigen zijn is. Over het absolute is niks te zeggen. Ik leef er vanuit. In het Ik Ben zit al geen centrum meer van een Ik. Als een bewust droomloze slaap. Waar dit uit voortkomt? Daarover is niks te zeggen. Wel een actueel zijnsweten dat dát mijn meest oorspronkelijke staat is.’ Compliment voor het boek, compact, praktisch, to the point, hamerslagen… ‘Dat is yoga. Als je de oefeningen doet, ga je iets belangrijks over jezelf ervaren. Dat gaat niet door er alleen over te lezen, maar door het ook te dóen.’ Hoelang ben je zelf met yoga bezig? ‘Sinds mijn zestiende, ben nu 66, dus 50 jaar.’ En nu, nog dagelijks? ‘Nee hoor, het is in de jaren ontwikkeld van lichamelijk naar een intern gebeuren, op den duur zijn uitwendige oefeningen namelijk minder nodig. Ik doen het alleen nog maar als ik les geef, één keer per week, haha…’ Douwe Tiemersma, ‘Chakrayoga, ervaringskennis en bevrijding van de levensenergieën en lichamen’, Uitgeverij Advaita. Bestellen o.a.: www.advaitacentrum.nl. Print deze pagina Over de auteur Ewald Wagenaar is uitgever en eind- en hoofdredacteur van Koorddanser, het maandelijkse agendamagazine voor bewustzijnsontwikkeling en spiritualiteit. Naast zijn jarenlange ervaring in het maken van bladen is hij tevens adviseur, trainer, docent, marketeer, tekstschrijver, communicatiespecialist en coach. « Geert van Coillie, grondlegger van de integratieve massageWie ben ik? Til Hermans » Laat een bericht achter Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen. WAAR BEN JE NAAR OP ZOEK? Zoeken       Gerelateerde Artikelen Brahma-vihara: de vier verheven staten van de geest 24/01/2017 · GEEN REACTIES Brahma-vihara: de vier verheven staten van de geest Volgens de Yoga Grote schrik… op dit moment 17/01/2017 · GEEN REACTIES Hoe perfect wil ik het hebben? Gezond, warm huis, lieve Mijn blanke privileges onder de loep 17/01/2017 · GEEN REACTIES Zelfontdekken Toen Tara Brach haar eigen blanke privileges erkende, werden haar Gebruikersmenu Registreren Aanmelden Gebruikersnaam Wachtwoord Onthoud Mij Log In HEB JE ONS IETS TE VERTELLEN? Stuur je (relevante) persberichten, aankondigingen, nieuws over bijeenkomsten, activiteiten, boeken, suggesties, etc. naar redactie@kd.nl. Colofon Uitgeverij Koorddanser Telefoon: 0653106218 E-mail Koorddanser: redactie@kd.nl

donderdag 26 januari 2017

Kalender februari Douwe Tiemersma

Februari

Woensdag

1

Aandacht is een sterke energie van
lagere niveaus. Richt het op de eenheid.

Februari

Donderdag

2

Je hebt energie nodig om te transformeren. Gericht op de eenheid, naar het hogere niveau.

Februari

Vrijdag

3

Sexuele energieën gaan door en kunnen transformeren en zijn krachtig. Van biologisch mechanisch naar eenheid. Dat is Tantra.

Februari

Zaterdag

4

Een openheid voor de oorspronkelijke eenheid,  voor liefde, die er is. Compleet, alles.

Februari

Zondag/maandag

5/6

Geen enkel standpunt moet je verabsoluteren want dat schept beperkingen.

Februari

Dinsdag

7

Interesses heeft twee polen, jij en je interesses. Dan zit je al in gescheidenheid.

Februari

Woensdag

8

Vanuit het ik kan er verveling zijn want er moet nog iets gebeuren. Vanuit de openheid niet, want vandaar uit moet er niets meer gebeuren.

Februari

Donderdag

9

Je kan opgaan in een openheid die altijd al aanwezig is. Het is perfect zoals het is. Non-dualiteit.

Februari

Vrijdag

10

Als het ik verdwijnt
is er alleen nog genieten.

Februari

Zaterdag

11

Ontspan. Zelf zijn is universeel.

Februari

zondag/maandag

12/13

Het maakt niet uit of ze je een vreemde vogel vinden of niet. Als je maar gewoon jezelf kan blijven.

Februari

Dinsdag

14

Je verkoopt maar al te makkelijk
je ziel aan de duivel.

Februari

Woensdag

15

Laat ook die laatste restjes ik los.

Februari

Donderdag

16

Zolang je de waarnemer  bent,
zit je vast.

Februari

Vrijdag

17

Niets kan je scheiden van jezelf.

Februari

Zaterdag

18

Laat je niet meer afleiden!

Februari

Zondag/maandag

19/20

Alles wat zich probeert
aan je te hechten is onzin.

Februari

Dinsdag

21

Als je naar de merel luistert,
waar is dan je ik?

Februari

Woensdag

22

Kijk naar die weerstand,
kruip in de vrijheid.

Februari

Donderdag

23

Alles gaat vanzelf.

Februari

Vrjjdag

24

Het Zelf zijn zit
nergens aan vast.

Februari

Zaterdag

25

Blijf helder,
geen conflicten,
geen problemen.

Februari

Zondag/maandag

26/27

De kernvraag is,
hoe zit het met jezelf?

Februari

Dinsdag

28

Het eigen Zelf is,
is vrij zijn.

maandag 9 januari 2017

Schoonheid (Victor Hooftman)

Wat is schoonheid? Een niet te definiëren begrip. Je voelt schoonheid, je ervaart het, maar als je er naar op zoek gaat kan je het niet vinden. Waar zie je schoonheid? In jezelf of juist als je bewuste zelf er niet is? En wie ziet het dan? 

Deze foto geeft schoonheid weer. En de tekst bevat ook een waarschuwing. Als je een vast omlijnd idee over schoonheid hebt mis je het. Als je een vastomlijnd standpunt hebt mis je alles. Niets verabsoluteren. Niets als in beton gegoten aanvaarden. Er is niets vast, alles is vloeibaar. Alles komt voort uit wat er was en is slechts een voortzetting van het leven. Er is geen reden, er is geen doel maar er is wel schoonheid. Maar als je daar een doel van maakt mis je alles. Dan mis je het leven.

donderdag 5 januari 2017

Wat is liefde? (Victor Hooftman)

Liefde. Een veel gebruikt begrip. Maar weten we ook wat het is. Liefde laat zich moeilijk beschrijven. Wat wij voor liefde verslijten is dat ook wat je geliefde of buurman voor liefde verslijt. Jiddu Krishnamurti zei dat we liefde beter in ontkennende zin konden omschrijven. Wat is het niet.
Voor de één is liefde de wereld willen verbeteren, de aarde redden. Voor de ander is het aanschouwen hoe de wereld naar de bliksem gaat, aanschouwen vanuit Liefde, omdat alles zo is als het is, een schouwspel wat zich voltrekt, waar we geen invloed op kunnen uitoefenen. Kan het beide waar zijn? Wat is Liefde?

dinsdag 3 januari 2017

Stil, heel stil ... (Carine Philipse)

O stilte
Wonderbare stilte
Waarin jij
Bent

Waarin jij
Alles bent

Waarom laat je niet alles los? (Douwe Timersma)

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Schiermonnikoog 9 juni 2001, Deel 5

V. Wanneer je die oneindige vrede kent, is dat kennendheid?

A. Wanneer je het uit eigen zijnservaring vaststelt. Dat vaststellen is de realisatie, dat vaststellen is kennen. Die realisatie is er, wanneer je ook het laatste los laat: de ideetjes van het ik over gezelligheid. Knusheid is er dan niet meer.
 
V. Knusheid? Nee, nee.

A. Maar jij wilt van twee walletjes eten.
 
V. Dat wil ik niet.

A. Maar je doet het wel, anders had je geen probleem. Velen hebben dat conflict. Het gros van de mensen stelt het gewone leventje op prijs en wil dit niet los laten, omdat het een zekere vastheid geeft, ook al zijn er veel moeilijke punten. Daar is niets mis mee, maar wanneer je doorkrijgt dat dat altijd maar zo doorgaat en dat dat steeds weer een bewustzijnsverenging en jezelf pijnigen betekent, dan krijg je een besef dat het beter is alles te laten oplossen en zo tot jezelf te komen. Dan vraag je je af, ‘waarom zou ik zo moeilijk doen?’
   
V. Omdat je de vrijheid alleen maar kan vertalen naar het niveau waar je zelf bent. Je gaat, net zoals de mooie woorden van het Zelf, ook alle angsten van het ik in het oplossen stoppen.

A. Dus dat moet je niet doen. Ga dan weer opnieuw kijken hoe het zit. Daar zijn we steeds mee bezig. Je ziet het. Waarom laat je niet alles los?
 
V. Voor mij is loslaten een grote traumatische gebeurtenis in mijn leven geweest; loslaten is voor mij een heel traumatische ervaring.

A. Ja, daar hebben we het vaker over gehad. Maar ik verwijs steeds weer naar het zelf-zijn. Je blijft jezelf. Ervaar dat.
 
V. Ja, dat is de enige vluchthaven. Dat realiseer ik me wel. Daar kun je niet getraumatiseerd worden. Daar is geen pijn omdat je niet gebonden bent. Maar de weg ernaar toe is natuurlijk ... Oplossen is voor mij gekleurd door alle ervaringen daarmee van vroeger. Dus voor mij is het een heel angstige gebeurtenis.

A. Vroeg of laat heeft iedereen met die angsten te maken. Daarom benadruk ik de ervaring van zelfzijn, ook al is er een verkrampt lichaam. Hoe het ook zit, ergens is er dat zelf-zijn en van daaruit kan de ontspanning komen. Dat zelf-zijn is een heel goed gevoel; het wordt niet geraakt door omstandigheden. Het is een heel positief gevoel waar de ananda, de gelukzaligheid, al helemaal in zit.
 
V. Ik merk het positieve niet erg; voor mij is het een neutraal gevoel.

A. Je ervaart dat het zelfgevoel niet door omstandigheden wordt aangepakt. Daarom noem ik het zelf-zijn toch een positieve sfeer, in vergelijking met al die andere situaties van lijden door de dingen die je buiten je stelt.
 
V. Ja, relatief gezien wel, maar absoluut gezien niet.

A. In het absolute is alles opgelost. Maar eerst moet je dit duidelijk hebben. Ook al is het positieve gevoel van zelf-zijn nog betrekkelijk, het is in ieder geval minder betrekkelijk dan al die andere beelden waaronder je lijdt.
 
V. Ja, dat is waar

A. Nu, dan ga je verder kijken naar het zelfzijn. In relatieve zin is het een positieve sfeer en deze kan zich verder ontwikkelen. Ze kan zich verder openen en ontplooien naar buiten toe, zodat daarin alles wordt opgenomen. Wanneer alles in liefde wordt opgenomen, moet je eens kijken: dat is het positieve gevoelsmatige