Populaire berichten

donderdag 24 november 2016

Kalender december Douwe Tiemersma

December

donderdag

1

Wees ontzettend helder over de bron van het zelf-zijn.  Als je er maar even van afwijkt zit je weer vast in die constructies en verhalen.


December

vrijdag

2

Als je in het oneindige centrum blijft dan kunnen die verhalen en verschijnselen zich wel voordoen maar hebben ze geen kracht meer.December

zaterdag/zondag

3/4

Wanneer er verschijnselen komen zijn ze wat ze zijn, even verschijnselen, dan weer verdwenen.


December

maandag

5

Het gaat werkelijk om die openheid, wanneer die doorbreekt, dat is het, simpel.December

dinsdag

6

Als het goed is doet
een goeroe niets.
December

woensdag

7

De realisatie is niet te onderrichten. Onderricht heeft te maken met wat voorbereidende zaken.December

donderdag

8

Al die ideeën, voorstellingen, werkelijkheden die je denkt dat aanwezig zijn ? Doorzie ze, ook op de spirituele weg.


December

vrijdag

9

Zie de woorden in hun betrekkelijkheid, zorg dat ze doorzichtig blijven.December

zaterdag/zondag

10/11

Bij sommigen moet de ellende heel groot
worden eer ze iets gaan doen.


December

maandag

12

Er zal al een stukje inzicht zijn voordat je het spirituele pad opgaat.December

dinsdag

13

Op een gegeven moment krijg je het door dat het niet meer uitmaakt wat je maar dat het gaat over de manier waarop je het doet.
December

woensdag

14

Als alle beperkingen zijn weggevallen valt er niets meer te zeggen dan dat alle beperkingen zijn weggevallen.December

donderdag

15

Als je je richt op het oneindige slaat dat terug op jezelf en merk je dat jezelf ook oneindig bent.


December

vrijdag

16

Datgene wat je ziet is een spiegel van
jezelf en omgekeerd.December

zaterdag/zondag

17/18

Je moet je constant bewust zijn van je eigen situatie en het complex dat daar zit. En dat is altijd de relatie die er is tussen het
ik en de wereld


December

maandag

19

Wanneer je blijft bij het hoogste besef zal zich dat realiseren.December

dinsdag

20

Wanneer het bij jezelf helemaal doorbreekt dan wordt iedereen en de hele werkelijkheid verlicht. Ook al weten de andere mensen dat niet.
December

woensdag

21

Steeds weer, begin bij de situatie waarin je je bevindt. Hoe ziet die situatie eruit?Februari

donderdag

22

Je moet heel precies kijken, waar zijn er nog beperkende structuren, heel concreet, waar zitten er nog identificaties?


Februari

vrijdag

23

Je zal eerst de dood helemaal moeten kennen voordat je kan zien wat het leven betekent.December

zaterdag/zondag

24/25

Zolang er nog iets is wat je belangrijk vindt zit je eraan vast. Het heeft toch te maken met een stukje eigenbelang..


December

maandag

26

Nihilisme kan een waardevolle
periode zijn in je leven.December

dinsdag

27

Als je totaal nihilistisch wordt betekent dat dat je laatste identiteit verdwijnt. Dan moet je
kijken wat er verder komt.
December

woensdag

28

Wat betekent het als er zuivere liefde is? Dat betekent dat elk ik element verdwijnt.December

donderdag

29

De zuivere liefde kan alleen ontstaan door het nihilisme heen. Overgave.


December

vrijdag

30

Als je vanuit het ik nog ergens een zingeving aanhoudt dan zie je dat het ik nog bepaald wordt door het belang van die zin.December

zaterdag

31

Als het nihilisme totaal wordt merk je dat er toch nog een ruim bewustzijn is. Meer kan je daarover niet zeggen.


Januari

Zondag

1

Vanuit een persoonlijk perspectief kunnen de dingen moeilijk zijn want op dat niveau is er nog een persoon die zoekt naar de zin van alles Maar dat houdt het lijden in stand.