Populaire berichten

dinsdag 5 juni 2018

Er is geen verschil ...Er is geen verschil tussen jou en de ander. Wat jij ziet en ervaart ben jezelf. Alles is als een spiegel. Omdat we dat vaak niet zien zitten we geïsoleerd in onszelf, maken een verhaal over hoe de wereld er uit ziet, hoe de ander is. Maar die verhalen zijn slechts verhalen en nooit waar en altijd verschillend van de verhalen van je vrouw, man, kind, vriend of vriendin. Laat staat van iemand van een ander geloof of cultuur. Die verschillen zijn schijn maar wordt als werkelijk ervaren.

zondag 3 juni 2018

Voel het geluk ...

Ik ben wie ik ben
Ik ben wat ik ben
HierNu
Het is zoals het is
Het kan niet anders
Heerlijk gerustellend
Geef het over
Geef het op
Vecht niet meer
Sluit je vrede
Voel het geluk opborrelen
Om je nooit meer te verlaten

Symposium Mystiek en maatschappelijke betrokkenheid

Symposium

23 maart 2019:
Symposium Mystiek en maatschappelijke betrokkenheid

Wij zijn een jonge, enthousiaste (ANBI-)stichting voor en van mensen uit alle religies, die zich richt op mystieke bewustwording en verdieping, en op de relatie tussen mystiek en maatschappelijke betrokkenheid.
Ons bestuur, meedenkgroep en verdere kring van belangstellenden bestaan uit geïnspireerde mensen van alle leeftijden.

Mystiek is niet alleen je innerlijk verbinden met de Goddelijke inspiratiebron, maar juist ook: je vanuit die innerlijke inspiratie bezinnen op en actief bijdragen aan een wereld waarin we omzien naar onze medemensen, dieren en de natuur.

Over het thema Mystiek en maatschappelijke betrokkenheid bereiden we een symposium voor, dat op 23 maart 2019 wordt gehouden in de Jacobikerk in Utrecht.

Onder de inspirerende leiding van onze dagvoorzitter Manuela Kalsky (hoogleraar van de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit, directeur van het Dominicaans Studiecentrum (DSTS) en voorzitter van Nieuw Wij), zullen de volgende programmaonderdelen plaatsvinden:
. Algemene inleiding door Marc De Kesel (directeur Titus Brandsma Instituut) over het thema van de dag.

Inleiding over het werk van Thich Nhat Hanh voor vrede en verzoening en de bronnen die hem daarbij inspireerden, door Hilly Bol (Dharmaleraar in de lijn van Thich Nhat Hanh).

Lezing door Mpho Tutu (dochter van aartsbisschop Tutu. Zij is voormalig anglicaans priester, en schreef samen met haar vader Het boek van vergeving.
Mpho Tutu zal spreken over het werk van haar vader voor de Waarheids- en Verzoenings Commisie in Zuid-Afrika en de bronnen die hem daarbij geïnspireerd hebben.

Na elke lezing worden mystieke liederen van Carine Philipse gezongen. Zij is auteur van het boek Jij zingt in mij Jouw naam, mystiek dagboek, bloemlezing en oprichter en voorzitter onze stichting. De liederen worden door haar voorgelezen en gezongen door Kees van Lent.

In het middagprogramma worden workshops aangeboden, o.a. door de sprekers uit het ochtendprogramma
Nadere informatie volgt op deze website.

Wilt u op de hoogte blijven, stuur u ons dan een mail via info@dutchfoundationformysticism.nl.
Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Wat is mystiek? door Carine Philipse

Wat is mystiek? Door Carine Philipse

Mystiek komt in alle tijden en alle religies voor.
Je zou mystiek kunnen omschrijven als je aangeraakt voelen door Datgene dat jou als mens volkomen overstijgt, en waar je toch in je kern één mee bent.
Mystiek gaat gepaard met het verlangen, en vaak met de ervaring, één daarmee te zijn en daarin op te gaan.
Het mystieke bewustzijn kan vanaf de vroege jeugd heel sterk in een mens aanwezig zijn, of ontstaan in een lang groeiproces.

Mystieke doorbraakervaring

Vaak is er sprake van een mystieke doorbraakervaring, waarin iemand zich er met een schok van bewust wordt dat hij aangeraakt wordt door Dat wat niet onder woorden te brengen is, en waarmee hij tijdens die ervaring sterke gevoelens van eenheid kan hebben.
Een dergelijke ervaring kan bijvoorbeeld plaatsvinden in of na een crisis in het leven, of in de natuur, waar een mens zich één kan voelen met het grotere geheel, waarvan hij deel uitmaakt.

Mystieke weg

Op de mystieke doorbraakervaring volgt een mystieke weg, die bij elke persoon verschillend verloopt, aangezien de tijd en cultuur waarin die weg plaatsvindt, maar ook de persoonlijke geschiedenis en karaktereigenschappen de weg kleuren.

Maar er is sprake van duidelijke overeenkomsten, zoals:
- het steeds minder centraal stellen van jezelf, het zogenaamde ‘kleine ik’ en
- het steeds meer centraal stellen van het Wezenlijke, de kern, het Goddelijke, God, de Goddelijke Liefde, Bewustzijn, of hoe de mysticus Dat wat niet onder woorden te brengen is, ook probeert aan te duiden.

Dat laatste kenmerkt ook één van de vele paradoxen die met de mystieke weg verbonden zijn.
De mysticus wil niets liever dan het Geheim in de meest lyrische woorden bezingen, maar beseft telkens weer, dat Dat Wat Is, en dat het Geheim van alle dingen is, hoogstens aan te duiden valt, maar nooit in woorden of beelden te vangen.

Omvorming

De mystieke weg brengt een diepgaand proces van omvorming van de persoonlijkheid met zich mee, waarin de liefde voor de medemens en voor al wat leeft een grote rol speelt.
De mysticus wordt een mens, die alleen nog maar wil dienen.
Het gaat hem niet meer om hemzelf. Dit stervensproces van het eigen, op zichzelf betrokken, ‘ik’, om zo steeds meer geboren te worden in de Goddelijke Liefde, is een levenslange weg.

Maatschappelijke betrokkenheid

Mystici hebben zich door de eeuwen heen als uiting van deze mystieke weg op velerlei manieren ingezet voor hun naasten en de natuur. Bijvoorbeeld door:
• te zorgen voor zieken/pastoraat aan zieken
• het voeren van actie tegen de oorlog in Vietnam, en tegen kernwapens
• het steunen van vluchtelingen
• het bestrijden van armoede
• de zorg voor de natuur en het klimaat.

∞∞∞∞∞∞∞∞

Literatuur, o.a.:

- Encyclopedie van de mystiek. Kok, Kampen en Lannoo, Tielt, 2003.
- Paul Oliver, Mysticism; A Guide for the Perplexed. Continuum, New York-London, 2009.
- Jordan Paper, The Mystic Experience. A Descriptive and Comparative Analysis, SUNY series in Religious Studies, S.U.N.Y., New York, 2004.
- Robert K.C. Forman, The Problem of Pure Consciousness; Mysticism and Philosophy. Oxford University Press, Oxford-New York, 1990.
- Evelyn Underhill, Praktische mystiek voor nuchtere mensen. Carmelitana, Gent, 2003.
- Evelyn Underhill, Mysticism: A Study in the Nature and Development of Spiritual Consciousness. Dover Publications, 2002.
- de werken van Bernard McGinn, o.a. The Presence of God en A History of Western Christian Mysticism, Crossroad, 2004 ev.
- William James: The Varieties of Religious Experience, 1902. (Nederlandse vertaling: Varianten van religieuze beleving; een onderzoek naar de menselijke aard. De Haan, 1963).
- William Ralph Inge: Christian Mysticism, (Bampton Lectures), 1899.
- Evelyn Underhill: Mysticism, 1911.
- Aldous Huxley: The Doors of Perception, 1957.
- Robert Charles Zaehner: Mysticism: Sacred and Profane, 1957 (Nederlandse vertaling: Mystiek, sociaal en profaan, 1969).
- W.T. Stace: Mysticism and Philosophy, 1961.

woensdag 30 mei 2018

Satsang met Ivo Wantola op 31 mei

As donderdag is er op de Teunisbloem 9, Rotterdam, een satsang van Ivo Wantola. Kosten 10 euro.
Start 8 uur.
Inloop half 8.
Veel stilte, beleving en uitleg.
Vragen zijn welkom, discussies niet.

zondag 27 mei 2018

Geen verschil tussen jou en de ander (Victor Hooftman)

Er is geen verschil tussen jou en de ander. Wat jij ziet en ervaart ben jezelf. Alles is als een spiegel. Omdat we dat vaak niet zien zitten we geïsoleerd in onszelf, maken een verhaal over hoe de wereld er uit ziet, hoe de ander is. Maar sie verhalen zijn slechts verhalen en nooit waar en altijd verschillend van de verhalen van je vrouw, man, kind, vriend of vriendin. Laat staat van iemand van een ander geloof of cultuur. Die verschillen zijn schijn maar wordt als werkelijk ervaren.

Kan je mijn blijdschap voelen? (Olette Luitwieler)

Als ik kon verwoorden wat ik voel,
zou ik jou dan kunnen laten voelen wat ik voel?
Nee. Woorden zijn geen gevoel, hoe gevoelig ze ook zijn.

Als ik kon verwoorden wat ik dacht,
zouden mijn gedachten dan aan jou overgebracht worden?
Nee. Woorden zijn uitvloeisels van gedachten, niet de gedachten zelf.

Als lichaamstaal kon vertolken waar ik zit,
zou mijn lichaam jou dan laten zien waar ik ben?
Nee. Ik ben niet mijn lichaam, noch haar taal.

Als ik kon verbeelden wat ik zie,
zou ik jou dan kunnen laten zien wat ik zie?
Nee. Beelden zijn niet het zien zelf, maar verbeelding.

Als ik naar jou glimlach,
zou mijn lach jou mijn blijdschap doen voelen?
Ja, misschien.

Misschien zou je mij in jezelf zien
en ik jou in mijzelf.
Maar wat wordt er dan gezien? En waar? En met wiens ogen?

vrijdag 18 mei 2018

Wat is Advaita? (Victor Hooftman)

Wat Advaita precies is is moeilijk te duiden. Wat het niet is wel. Geen tweeheid. We leven in een dualistische wereld, maar er tegelijkertijd is er eenheid, Openheid en scheppende leegte. Dit te begrijpen is onmogelijk. Probeer het niet. Jarenlang probeerde ik het, en ik begreep het niet. Nee, het ik is beperkt, het kan het niet-ik, het totaal niet vatten. Alleen ontspannen, het loslaten, en keuzeloos kijken en en luisteren, kan ons daar iets van laten proeven. Gewoon een kopje koffie nemen en naar buiten kijken, dat is mijn advies.

zondag 13 mei 2018

Satsang Djoy 13 mei 2018 bij Victor Hooftman

Satsang van Djoy met vele interessante discussies. Het begint met stilte dus als je dat niet wil meemaken spoel dan 10 minuten door. Zo ook op het einde.

https://drive.google.com/file/d/1dx7zeUdDD9Yz7QYnCzapKDKkd0bL5jQF/view?usp=drivesdk