Populaire berichten

dinsdag 7 juli 2015

When do we wake up?

We zijn niet echt wakker. We worden voortgedreven door oorzaak en gevolg zonder daar vat op te hebben. We kennen de oorzaken niet van ons handelen. Waardoor we ook geen keus hebben. In alle rust en ontspannenheid kijken helpt. Maar we zijn niet ontspannen. De spanning van het ik, de ik kramp, zorgt ervoor dat we niet zien. Daarom is het van belang, voordat we allerlei moeilijke filosofieën of religieuze stromingen gaan bekijken eerst diep te ontspannen. En daarna dieper. Door te mediteren, yoga te beoefenen , lang te wandelen of intensief te sporten.

We're not really awake. We are driven by cause and effect without barrel to have there. We do not know the causes of our actions. So we have no choice. Peace and relaxation can help. But we are not relaxed. The voltage of the I, the I cramp, ensures that we do not see. Therefore it is important, before we go and see all kinds of difficult philosophies or religious persuasions first to relax. And then after we are relax to relax deeper. By meditating, practicing yoga, long walks or playing sports intensively.

Victor

Geen opmerkingen:

Een reactie posten