Populaire berichten

dinsdag 16 februari 2016

Reincarnation is nonsense. (Ramesh Balkesar)

The entity that is supposed to be reincarnated in another body does not even itself exist, except as a concept!
How can a mere concept be reborn?

Ramesh Balsekar

De entiteit die zou moeten incarneren in een ander lichaam bestaat helemaal niet, anders dan een concept.
Hoe kan een concept herboren worden?

Geen opmerkingen: